72%

sitoutuneista työntekijöistä uskoo voivansa parantaa asiakaspalvelua

27%

on ei-sitoutuneiden vastaava luku

Muutu pysyvästi

Ilman vahvaa perustaa parhaatkin aikomukset jäävät hetken huumaksi.
Vain muuttamalla koko yrityksesi kulttuuria saat pysyviä tuloksia.
HR4 tarjoaa työkalut pysyvän muutoksen rakentamiseen.


Asiakkaitamme