Itseohjautuva johtajuus – Evoluutio vai revoluutio?

Siirtyminen kohti itseohjautuvuutta harvoin onnistuu ilman kipuilua, ellei organisaation valmiuksia johtamismalliin siirtymiseksi ole huolellisesti selvitetty. Millaisille organisaatioille itseohjautuvuus sopii ja millaisilla ei? Teeman ympärillä syntyi runsaasti aktiivista keskustelua HR4:n järjestämässä aamiaistilaisuudessa 12.6.2018 ravintola Lasipalatsissa. Moderni työ vaatii uudenlaista johtamista, linjasi Elisa Oyj:n Helena Nousiainen (Director, IT+C Services) ja esitteli miten itseohjautuvuutta on lisätty yli 4000 työntekijän yrityksessä, … Continued

Minna Kinnunen Accountor HR-klusterin palveluliiketoiminnan johtoon

Minna Kinnunen on nimitetty 28.5.2018 alkaen Accountor HR-klusterin palveluliiketoiminnan johtajaksi ja HR-klusterin johtoryhmän jäseneksi. HR-klusterin liiketoiminta rakentuu HR-palveluiden, HR-ohjelmistojen ja digitaalisen koulutuksen varaan. HR4:n lisäksi Minnan vastuulla on HR-palveluliiketoiminnan johtaminen muissa Pohjoismaissa, missä hän tekee läheistä yhteistyötä eri maiden Accountor-yksiköiden avainhenkilöiden kanssa. ”On ilo löytää palveluliiketoiminnalle klusterin sisältä johtaja, joka tuntee valmiiksi liiketoiminnan ja toimintakulttuurin. … Continued

Jarmo Lönnfors Accountor-konsernin Enterprise-liiketoimintojen vetäjäksi

Accountor-konserniin kuuluvan HR4:n toimitusjohtaja Jarmo Lönnfors on nimitetty 1.5.2018 alkaen konsernin Enterprise-liiketoiminnan johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi Markku Pekkolan siirtyessä eläkkeelle. ”Jarmo Lönnfors on tehnyt ansiokasta työtä HR4:n liiketoimintojen kehittämisessä. Hänellä on myös mittava ura ICT-alalla Fujitsu-konsernissa ja Satama Interactiven toimitusjohtajana. On hienoa, että löysimme tehtävään kokeneen johtajan konsernin sisältä”, toteaa Accountor-konsernin toimitusjohtaja Niklas Sonkin. … Continued

HR4:n aamiaistilaisuus 12.4.2018: Kasvukivuista menestystarinaksi

Miten varmistetaan, että suomalaiset yritykset uskaltavat tarttua kasvukauden mahdollisuuksiin? Usko tulevaisuuteen – onko sitä ja mistä se rakentuu? Miten varmistetaan tarvittava osaaminen seuraavan kasvun askeleen ottamiseksi? Näihin kysymyksiin keskityttiin HR4:n aamiaistilaisuudessa 12.4.2018 ravintola Lasipalatsissa. Aihetta pohtimaan kutsuimme liiketoiminta- ja henkilöstöpäättäjiä suomalaisista eturivin yrityksistä. Paikalla saapui aktiivinen joukko suomalaisen työelämän portinvartijoita ja aiheesta syntyi vilkasta keskustelua. Kiitos kaikille … Continued

Lupa tassuttaa!

Halusimme kokeilla jotain uutta, erilaista tapaa palkita laumamme jäseniä ja viime vuoden helmikuussa otimmekin käyttöömme uudenlaisen, lyhyen aikavälin palkitsemismallin, Tassu High Five:n. Palkitsemismallimme ideana on tukea ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Henkilöstömme itse valitsee keskuudestaan, ketä ja millä perusteella haluaa palkita. Palkitsemisen teemoina ovat lähinnä auttaminen ja osaamisen jakaminen, mutta aina kun on kiitoksen paikka, annetaan tassu, … Continued

Henkilöstö- ja asiakaskokemus vaikuttavat suoraan tulokseen

Näin totesivat sekä henkilöstöpalveluja tuottavan HR4 Oy:n tutkimusjohtaja Teemu Putto että asiakaskokemuksesta kilpailuetua kehittävän Inspiratio Oy:n johdon konsultti Pirkko Jokinen yritysten yhdessä Kalevalan päivänä järjestämässä yritysjohdon UpDATE-tilaisuudessa. Onko HR yrityksessäsi liiketoiminnan kehityksen jarru? ”Yrityksen tehtävä on tuottaa tulosta. Yrityksen HR:n tavoite on edesauttaa tämän tavoitteen saavuttamista. HR:n on siis keskityttävä siihen, miten henkilöstökokemusta kehitetään siten … Continued

Accountor muuttaa Keilaniemen ikoniseen tornitaloon

  Accountor Holding Oy on allekirjoittanut YIT:n ja HGR Property Partnersin yhteisyritys Regeneron kanssa sopimuksen Espoon Keilaniemessä sijaitsevien toimistotilojen vuokraamisesta. Tämän myötä pääosa Accountorin toiminnoista pääkaupunkiseudulla muuttaa uuteen toimistotaloon vuonna 2020. Nesteen tornina tunnettu rakennus saneerataan Accountorin tarpeiden mukaiseksi, uudenaikaiseksi Accountor Toweriksi. Vuokratut tilat ovat laajuudeltaan noin 11 000 neliömetriä, ja niihin tulee yhteensä noin … Continued

HR4 mukana luomassa ensimmäisiä kansainvälisiä henkilöstöjohtamisen ISO-standardeja

Suomen Standardoimisliitto (SFS) on julkistanut ensimmäiset kansainväliset henkilöstöjohtamisen ISO-standardit. Myös HR4 on mukana tässä merkittävässä työssä. Olemme osallistuneet jo usean vuoden ajan kansainvälisiä henkilöstöjohtamisen standardeja valmistelevaan työryhmään. Ensimmäisenä standardina on nyt julkaistu rekrytoinnin ohjeistus. Ohjeita rekrytointiin -standardi antaa suuntaviivoja laadukkaalle rekrytointiprosessille. Johtotähtenä on hyvän työnantajamielikuvan rakentaminen ja ylläpitäminen varmistamalla tasainen ja yhdenmukainen laatu rekrytoinnissa. Standardi kertoo, … Continued

Valmistaudu ajankohtaisiin työelämän lakimuutoksiin!

Työlainsäädännön muutokset vaikuttavat merkittävästi henkilöstötyön toimintamalleihin ja asiakirjoihin. Varmista, että uuden lainsäädännön mahdollisuudet ja vaatimukset toteutuvat organisaatiossasi.

Menestyvän organisaation rakennuspalikat

Syvällinen asiakasymmärrys on yrityksen kilpailukyvyn kannalta kriittinen menestystekijä. Asiakasymmärrys näkyy organisaation kaikissa toiminnoissa: kuinka asiakaskokemusta johdetaan, miten rakenteet tukevat työn tekemistä siten, että jokaisella henkilöstöön kuuluvalla on valta ja mahdollisuus työssään vaikuttaa hyvän asiakaskokemuksen tuottamiseen. Siksi haluttaessa vaikuttaa yrityksestä ulospäin syntyvään mielikuvaan on itse asiassa vaikutettava organisaation sisäisiin asioihin. Asiakkaan odotuksiin ja kokemuksiin kun on … Continued

Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu arkeemme

Näemme hyvinvoinnin ja sen edistämisen osana arkea. Etsimme ja kokeilemme jatkuvasti uusia keinoja hyvinvoinnin edistämiseksi. Olemme jo pidempään käyttäneet itse ja tarjonneet asiakkaillemme osana valmennuksia Firstbeatin Hyvinvointianalyysiä, jossa mitataan yksilön stressiä ja palautumista. Menetelmä perustuu sykevälivaihtelun mittaamiseen. Hyvinvointianalyysin avulla on mahdollista saada tietoa henkilöstön kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja työkaluja hyvinvoinnin edistämiseen. Lue lisää kuinka hyvällä sykkeellä saavutetaan parempaa … Continued

Meillä HR4:ssä vietetään myös Oivalluspäivää!

Oivalluspäivä on ”yleisen hyvän vuoksi” tehtävä pro bono -työ, uuden konseptin käytännön kokeilua tai tutustumista asiakkaan toimintaan oman roolin ulkopuolella. Oivalluspäivän työ on omaehtoinen, vapaaehtoinen, sytyttävä ja innostava. Työ voidaan toteuttaa asiakkaalle, prospektille, yhteiskunnallisesti merkittävään tai yleishyödylliseen kohteeseen. Oivalluspäivä antaa mahdollisuuden kokeilla jotain uutta. Epäonnistuminen kuuluu asiaan, sillä opimme yhtä paljon virheistä kuin onnistumisistakin! Iso osa … Continued