Onnea Suomi 100 v. – Parempaa työelämää tehdään yhdessä!

Visiomme on parempi työelämä; ohessa 100 henkilöstömme paremman työelämän tekoa ja ajatusta jotka haluamme jakaa sata vuotiaan Suomen kunniaksi ja toivottaa näin hyvää syntymäpäivää!   100 tekoa paremman työelämän puolesta:   Asiakkaiden kanssa yhdessä teemme päivittäin parempaa työelämää. Kiitos asiakkaille mieltä lämmittävistä palautteista. Teette rekrytoitoijan työpäivästä paremman. Kiitos! Terveisin rekryammattilainen HR-järjestelmän kehittäminen asiakkaan tarpeisiin oli … Continued

HR4 mukana luomassa ensimmäisiä kansainvälisiä henkilöstöjohtamisen ISO-standardeja

Suomen Standardoimisliitto (SFS) on julkistanut ensimmäiset kansainväliset henkilöstöjohtamisen ISO-standardit. Myös HR4 on mukana tässä merkittävässä työssä. Olemme osallistuneet jo usean vuoden ajan kansainvälisiä henkilöstöjohtamisen standardeja valmistelevaan työryhmään. Ensimmäisenä standardina on nyt julkaistu rekrytoinnin ohjeistus. Ohjeita rekrytointiin -standardi antaa suuntaviivoja laadukkaalle rekrytointiprosessille. Johtotähtenä on hyvän työnantajamielikuvan rakentaminen ja ylläpitäminen varmistamalla tasainen ja yhdenmukainen laatu rekrytoinnissa. Standardi kertoo, … Continued

Valmistaudu ajankohtaisiin työelämän lakimuutoksiin!

Työlainsäädännön muutokset vaikuttavat merkittävästi henkilöstötyön toimintamalleihin ja asiakirjoihin. Varmista, että uuden lainsäädännön mahdollisuudet ja vaatimukset toteutuvat organisaatiossasi.

Menestyvän organisaation rakennuspalikat

Syvällinen asiakasymmärrys on yrityksen kilpailukyvyn kannalta kriittinen menestystekijä. Asiakasymmärrys näkyy organisaation kaikissa toiminnoissa: kuinka asiakaskokemusta johdetaan, miten rakenteet tukevat työn tekemistä siten, että jokaisella henkilöstöön kuuluvalla on valta ja mahdollisuus työssään vaikuttaa hyvän asiakaskokemuksen tuottamiseen. Siksi haluttaessa vaikuttaa yrityksestä ulospäin syntyvään mielikuvaan on itse asiassa vaikutettava organisaation sisäisiin asioihin. Asiakkaan odotuksiin ja kokemuksiin kun on … Continued

Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu arkeemme

Näemme hyvinvoinnin ja sen edistämisen osana arkea. Etsimme ja kokeilemme jatkuvasti uusia keinoja hyvinvoinnin edistämiseksi. Olemme jo pidempään käyttäneet itse ja tarjonneet asiakkaillemme osana valmennuksia Firstbeatin Hyvinvointianalyysiä, jossa mitataan yksilön stressiä ja palautumista. Menetelmä perustuu sykevälivaihtelun mittaamiseen. Hyvinvointianalyysin avulla on mahdollista saada tietoa henkilöstön kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja työkaluja hyvinvoinnin edistämiseen. Lue lisää kuinka hyvällä sykkeellä saavutetaan parempaa … Continued

Meillä HR4:ssä vietetään myös Oivalluspäivää!

Oivalluspäivä on ”yleisen hyvän vuoksi” tehtävä pro bono -työ, uuden konseptin käytännön kokeilua tai tutustumista asiakkaan toimintaan oman roolin ulkopuolella. Oivalluspäivän työ on omaehtoinen, vapaaehtoinen, sytyttävä ja innostava. Työ voidaan toteuttaa asiakkaalle, prospektille, yhteiskunnallisesti merkittävään tai yleishyödylliseen kohteeseen. Oivalluspäivä antaa mahdollisuuden kokeilla jotain uutta. Epäonnistuminen kuuluu asiaan, sillä opimme yhtä paljon virheistä kuin onnistumisistakin! Iso osa … Continued