Näin totesivat sekä henkilöstöpalveluja tuottavan HR4 Oy:n tutkimusjohtaja Teemu Putto että asiakaskokemuksesta kilpailuetua kehittävän Inspiratio Oy:n johdon konsultti Pirkko Jokinen yritysten yhdessä Kalevalan päivänä järjestämässä yritysjohdon UpDATE-tilaisuudessa.

Onko HR yrityksessäsi liiketoiminnan kehityksen jarru?

”Yrityksen tehtävä on tuottaa tulosta. Yrityksen HR:n tavoite on edesauttaa tämän tavoitteen saavuttamista. HR:n on siis keskityttävä siihen, miten henkilöstökokemusta kehitetään siten että se heijastuu suoraan myös yrityksen tulokseen. Datalähtöinen HR on tätä päivää. Dataa hyödynnettäessä on kuitenkin aina muistettava, että sen arvo syntyy tulevaisuuden ennustamisesta, ei nykytilanteen toteamisesta” linjasi Teemu Putto.

”Henkilöstötutkimuksia tehtäessä on tutkimuksella oltava yksi selkeä päätavoite. Tärkeimmän tavoitteen henkilöstötutkimukselle pitäisi useimmissa tilanteissa olla työkalujen löytäminen henkilöstökokemuksen kehittämiseen siten, että yrityksen liiketoiminta hyötyy. Tällöin ei ole kovinkaan olennaista se miten omat tulokset vertautuvat muihin yrityksiin, sillä jokaisen yrityksen rakenne ja kulttuuri on omanlaisensa” Teemu jatkoi.

Ilman dataa sinulla on vain mielipide, muistutti HR4:n tutkimusjohtaja Teemu Putto.

Eikö asiakas ymmärrä arvostaa yritystäsi tarpeeksi? 

”Hyvä asiakasymmärrys ja taitava johtaminen ovat avainasioita kasvun aikeensaamisessa. Asiakkaalle merkityksellinen asiakkuuskokemus lisää asiakaspitoa 42 %, asiakastyytyväisyyttä 33 % ja ristiin- ja lisämyyntiä 32 %  (Genesys)”, kertoi Pirkko Jokinen.

”Merkittävä asiakaspysyvyys ja taloudellinen tulos syntyvät, kun yrityksen toiminta vastaa asiakkaan tapaan toimia, hyvän asiakaskokemuksen esteet on ratkaistu, toimintaa on yhdenmukaistettu ja asiakaslähtöistä kulttuuri vahvistettu. Hyvä alku on asettua asiakkaan asemaan, kysyä, mitata ja luoda hyvä vuorovaikutus asiakkaan kanssa. Näin saatua tietoa ja kokemusta hyödyntämällä noustaan seuraaville asiakastyytyväisyyden ja tuloksen aikaansaamisen tasoille”, Pirkko totesi.

Eikö asiakas ymmärrä arvostaa yritystäsi tarpeeksi, kysyi provosoivasti Inspiratio Oy:n johdon konsultti Pirkko Jokinen.

Suomalainen työelämä 2018

Teemu esitteli vielä tärkeimpiä nostoja HR4:n tuoreesta Suomalainen työelämä 2018 –tutkimuksesta. Työntekijät olivat muissa asemissa olevia vähemmän innostuneita työstään. Asiakaskokemus syntyy arjessa, usein pienistäkin asioista. Näissä kokemuksissa palvelutehtävissä toimivat työntekijät ovat avainasemassa. Yritysjohdon on kiireesti nostettava tärkeää asiakastyötä tekevien työntekijöiden arvostusta ja sitä kautta innostusta.

Jos haluat kuulla lisää yritysjohdon UpDATE-tilaisuuden aiheista, otathan yhteyttä Teemu Puttoon: teemu.putto@hr4.fi , 040 592 9410 tai Pirkko Jokiseen pirkko.jokinen@inspiratio.fi , 0400 709304.

 

Seuraava HR4:n maksuton webinaari järjestetään maanantaina 12.3.2017 klo 11.30 – 11.50. Tietoiskun aikana pureudumme uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaikutuksiin henkilöstötyön näkökulmasta. Jo lähes 200 ilmoittautunutta!

Ilmoittaudu mukaan!