Suomen Standardoimisliitto (SFS) on julkistanut ensimmäiset kansainväliset henkilöstöjohtamisen ISO-standardit. Myös HR4 on mukana tässä merkittävässä työssä. Olemme osallistuneet jo usean vuoden ajan kansainvälisiä henkilöstöjohtamisen standardeja valmistelevaan työryhmään. Ensimmäisenä standardina on nyt julkaistu rekrytoinnin ohjeistus.

Ohjeita rekrytointiin -standardi antaa suuntaviivoja laadukkaalle rekrytointiprosessille. Johtotähtenä on hyvän työnantajamielikuvan rakentaminen ja ylläpitäminen varmistamalla tasainen ja yhdenmukainen laatu rekrytoinnissa.

Standardi kertoo, mitä rekrytointiprosessissa tulisi ottaa huomioon ja mitä vaiheita siihen kuuluu. Se kuvaa prosessin eri vaiheet ja liittymäpinnat muuhun työsuhteen elinkaaren henkilöstötyön toimintoihin, muttei määrittele, miten itse rekrytointiprosessi tulisi toteuttaa.

Standardi kiinnittää myös huomiota hyvän suunnitteluun tärkeyteen ja siihen, että asiat hoidetaan johdonmukaisesti ja jämptisti. Lisäksi ohjeistuksessa otetaan kantaa siihen, miten rekrytoinnin onnistumista voidaan arvioida ja miten prosessia on mahdollista jatkuvasti parantaa. Henkilöstöjohtamisen osa-alueiden standardointityö jatkuu yhä.

Luonnollisesti noudatamme myös itse rekrytointistandardia niin asiakkaiden toimeksiannoissa kuin omassa rekrytoinnissamme.

Katso seniorikonsuttimme Leena Kinnusen puheenvuoro rekrytointiohjeistuksesta SFS:n julkistamistilaisuudessa. Leenan esittämään materiaaliin voit tutustua SlideShare-sivullamme.