Valmennuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä esimiesroolista ja sen vastuista. Valmennuksessa saat työkaluja ja taitoja hallita erilaisia esimiestilanteita sekä lisää ideoita osallistavaan vuorovaikutukseen. Lisäät myös itsetuntemustasi ja kasvat esimiehenä.

Arvostettu valmennus

Osallistujat ovat antaneet Avoimelle esimiesvalmennuksellemme huippuarvosanoja. Valmennettavien antaman palautteen keskiarvo on peräti 4,63 asteikolla 1-5.
Osallistujien palautteita:

 • Hyvät harjoitukset, hyvä ja tiivis kokonaisuus.
 • Käytännön esimerkit; riittävän monipuolisesti ja käsiteltiin myös oman ajattelun kautta.
 • Taitava paketti esimiehen tehtävistä ja vastuista. Esimerkkitapaukset olivat hyviä!
 • Sain hyviä vinkkejä tuleviin kehityskeskusteluihin.
 • Asiantuntevat ja innostavat valmentajat!

Valmennuspäivät keväällä 2017

Ryhmä 1

 • Esimiehen rooli, tehtävät ja vastuut 9.2.2017
 • Esimies suunnannäyttäjänä 15.3.2017
 • Esimiehen itsetuntemus ja ihmisten johtaminen 5.4.2017

ILMOITTAUDU TÄSTÄ: RYHMÄ 1

Ryhmä 2

 • Esimiehen rooli, tehtävät ja vastuut 27.4.2017
 • Esimies suunnannäyttäjänä 16.5.2017
 • Esimiehen itsetuntemus ja ihmisten johtaminen 6.6.2017

ILMOITTAUDU TÄSTÄ: RYHMÄ 2

Valmennussisältö

Esimiehen rooli, tehtävät ja vastuut

 • Esimiestyön tarkoitus ja tehtävät
 • Esimiehen rooli työnantajan edustajana
 • Työlainsäädännön viitekehys ja soveltamisjärjestys
 • Työnantajan työnjohto-oikeus
 • Työsuhdeasiat esimiehen näkökulmasta

 

Esimies suunnannäyttäjänä

 • Yrityksen strategia ja tavoitteet näkyviksi esimiestyön kautta
 • Miten suoritusta johdetaan käytännössä
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Osaamisen kehittämisen tukeminen

 

Esimiehen itsetuntemus ja ihmisten johtaminen

 • Itsetuntemuksen kautta kehittymiseen
 • Ihmisten johtaminen, mm. valmentava johtamisote ja vuorovaikutustilanteet

Valmennus nopeuttaa esimiehen kykyä ottaa haltuun roolin tehtävät mielekkäästi ja hallitusti. Lisäksi se parantaa esimiehen kykyä saavuttaa asetetut tavoitteet ja kasvattaa yrityksen tuottavuutta hyvän esimiestyön kautta.

Valmentajat

Valmennuksista vastaavat HR4:n omat kokeneet, toistuvasti kiittävää palautetta saaneet konsultit. 

Hinta ja ehdot

 • Valmennuspäivien hinta 690 € / henkilö / päivä (alv 0%)
 • Hinta sisältää henkilökohtaisen DISC-analyysin, valmennusmateriaalit, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan

Muut ehdot

 • Osallistujamäärä enimmillään on noin 16 henkilöä / päivä
 • Peruutusehdot: myöhemmin kuin 14 päivää ennen valmennuspäivää tulleista peruutuksista sekä poisjäänneistä ilman peruutusta veloitetaan 100 % valmennuspäivän hinnasta.

Optiona

 • Henkilökohtainen coaching 650 € / tapaaminen (alv 0%), neljän tapaamisen kokonaisuus
 • 360-esimiesarviointi 1 150 € / arvioitava
 • Koko valmennuspaketin ostaja (360-arvointi, coaching ja valmennukset) saa yhteensä 300 € alennuksen kokonaisuudesta.

Kesto ja sijainti

 • Valmennukset ovat kokopäiväisiä (klo 9.00 – 16.00) ja sisältävät aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan
 • Valmennus järjestetään Espoon toimipisteessämme: Derby Business Park, Tarvonsalmenkatu 15, 02600 Espoo

Toimi nopeasti, paikkoja on rajoitetusti!

”Taitava paketti esimiehen tehtävistä ja vastuista. Esimerkkitapaukset olivat hyviä!”

”Sain hyviä vinkkejä tuleviin kehityskeskusteluihin.”

-Osallistujien palautteita aikaisemmista valmennuksista