Näemme hyvinvoinnin ja sen edistämisen osana arkea. Etsimme ja kokeilemme jatkuvasti uusia keinoja hyvinvoinnin edistämiseksi. Olemme jo pidempään käyttäneet itse ja tarjonneet asiakkaillemme osana valmennuksia Firstbeatin Hyvinvointianalyysiä, jossa mitataan yksilön stressiä ja palautumista.

Menetelmä perustuu sykevälivaihtelun mittaamiseen. Hyvinvointianalyysin avulla on mahdollista saada tietoa henkilöstön kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja työkaluja hyvinvoinnin edistämiseen.

Lue lisää kuinka hyvällä sykkeellä saavutetaan parempaa henkilöstö- ja asiakaskokemusta.