Itseohjautuvien moniosaajatiimien nousu ravistelee perinteisiä johtamisjärjestelmiä. Nykyaikaisen johtamisen odotetaan tukevan kokeilevaa toimintatapaa, joka kannustaa henkilöstöä osallistumaan, sitoutumaan, ottamaan vastuuta ja kehittämään osaamistaan laajasti asiakkaan hyväksi. Mikä on oman yrityksesi johtamisjärjestelmän tila?

Johtamisjärjestelmä on keskeinen yrityksesi toiminnan ohjaamisen työkalu, jonka avulla varmistat henkilöstön sitoutumisen yhteisiin tavoitteisiin. Se ei ole staattinen rakenne, vaan heijastelee ja tukee toiminnalle asetettuja strategisia tavoitteita. Kun strategia muuttuu, johtamisjärjestelmänkin tulisi muuttua. Viekö johtamisjärjestelmä organisaatiota kohti tavoitteita vai ohjaako se väärään suuntaan?

Olennaisia elementtejä johtamisjärjestelmässä ovat muun muassa raportointilinjat, erilaisten johtamisfoorumeiden tarkoitus sekä niissä päätettävien asioiden, osallistujien ja agendojen määrittely. Tehokas johtamisjärjestelmä edistää koko organisaation joustavaa työskentelyä.

Nosta laadukas, positiivisia tunnekokemuksia herättävä ja uusia ratkaisuja asiakkaalle tuottava toiminta keskiöön. Tehokas johtamisjärjestelmä edistää koko organisaation asiakassuuntautuneisuutta ja tuo tulosta viivan alle. Me autamme sinua uudistamaan koko johtamisjärjestelmän vuosikelloineen tai voimme tukea johtamisjärjestelmän eri osien päivittämisessä.

HR4:n asiakaskokemustestin avulla voit testata kuinka kypsä organisaatiosi on asiakaskokemuksen tuottajana. Saat tulokset samantien käyttöösi.

Tee ilmainen asiakaskokemustesti