Oletko tullut ajatelleeksi, että palkkahallinnolla on strateginen merkitys: se vaikuttaa suoraan ja hyvin konkreettisesti työnantajakuvaan. Jos omaan palkkaan liittyvät asiat eivät toimi sujuvasti ja oikein, työntekijöiden tyytymättömyys saattaa johtaa jopa työnantajan vaihtamiseen.

Jotta voit organisoida yrityksesi palkkahallinnon liiketoimintaa tukevaksi, pitää nykytilanne kartoittaa ensin. Koska prosessit läpäisevät koko organisaation, on ymmärrettävä kokonaiskuva, jotta voidaan rakentaa polku haluttuun lopputulokseen.

Suurimpia etuja palkkahallinnon ulkoistamisessa meille ovat standardisoidut, parhaisiin käytäntöihin perustuvat toimintamallimme, palkka-asiantuntijoidemme laaja-alainen osaaminen ja toimivat, mahdollisimman pitkälle automatisoidut prosessit. Sinun ei tarvitse myöskään huolehtia järjestelmän hankinnasta, ylläpidosta eikä kehittämisestä.

Palkkapalvelumme ovat kasvollisia ja helposti lähestyttäviä. Saat palkkahallinnon asiantuntijan työskentelemään osana organisaatiotasi. Palkanlaskennan ammattilaisemme hoitavat materiaaliketjun kokonaisuutena aina palkka-aineiston keräämisestä palkkojen maksatukseen ja palkkahallinnon raportointiin asti. Kun kaikki sujuu, palkansaajat ovat tyytyväisiä ja HR, johto ja esimiehet saavat toimintansa tueksi aina ajantasaiset raportit sovitusti toimitettuina.

Kumppanina olemme palkka-asioissa ennakoivia, viestimme aktiivisesti ajankohtaisista aiheista. Koulutamme lisäksi palkkahallinnon konsulttimme ajankohtaisista muutoksista, kuten vuodenvaihteeseen ja loma-vuoden päätökseen liittyvistä asioista. Muutokset käsittelemme aina palkkatiimissäsi hyvissä ajoin ennen tarvittavia toimenpiteitä ja pidämme yrityksesi ajan tasalla tarvittavista muutoksista.

Selvitämme yhdessä kanssasi, minkälainen kokonaisuus sopii parhaiten yrityksesi tilanteeseen: tuotammeko palvelun läsnä- vai etätyönä vai niiden kombinaationa, mikä on sopiva osaamistaso ajatellen toiminnan jatkuvaa kehittämistä, minkälainen ohjausmalli tarvitaan palkkahallinnon jatkuvaksi kehittämiseksi. Teemme myös tiivistä yhteistyötä yrityksesi johdon, HR:n ja taloushallinnon kanssa palkkatoiminnan jatkuvaksi kehittämiseksi.