Miten saada innostus organisaatiosi DNA:han? Esimiehenä onnistuminen edellyttää halua kehittää osaamistaan ja jatkuvaa kasvamista johtajana. Mutta menestyvä, joukkojaan innostava esimies tarvitsee työkaluja johtamistaitojensa hiomiseen.

Yksilö-coaching auttaa yrityksesi esimiehiä kasvamaan ihmisten valmentajana. Henkilökohtainen valmennuksemme kehittää valmennettavan ammatillista ja henkilökohtaista osaamista, kun hänen ajattelunsa, toimintansa ja tunteiden käsittelytaitonsa kehittyvät.

Periaatteenamme on, että yksilövalmennuksen tavoitteet asetetaan yhdessä valmennettavan ja hänen esimiehensä kanssa. Näin varmistamme, että kehittymissuunnitelma palvelee yrityksen tavoitteiden saavuttamista, tukee valmennettavan toiminnan ohjaamista oikeaan suuntaan ja sitouttaa hänet tavoitetilan saavuttamiseen.

Tyypillisiä liiketoimintakeskeisiä yksilövalmennuksen tavoitteita ovat esimiehenä kasvaminen erityisesti valmentavan johtamisen taitojen suhteen, yrityksen strategian käytäntöön vieminen, esimiehen tiimin toiminnan tehostaminen tai esimiehen oman työn organisointi ja ajankäytön hallinta.

Entistä paremmat esimiesvalmiudet lisäävät valmennettavan energiaa ja iloa työssä. Innostunut esimies puolestaan innostaa myös tiimiään päivittäisessä työssä entistä parempiin suorituksiin. Hän osaa luotsata tiimiään yrityksen valitsemaan suuntaan, kannustaa ja innostaa, tarvittaessa myös haastaa ja kyseenalaistaa.

Ammatti-coachimme toimii yrityksesi esimiehen sparraajana, luottamuksellisena keskustelukumppanina ja ohjaajana. Vastuu kehittymisestä ja oman toiminnan muuttamisesta on kuitenkin aina valmennettavalla itsellään.