Monella alalla osaaminen on yrityksen ainoa myytävä tuote. Ja osaamisen takana on osaajia. Siksi yrityskaupan tai fuusion yhteydessä on tärkeätä varmistaa, ettei avainhenkilöiden jatkamiselle ole juridisia esteitä – ja että lopputuloksena syntyneessä henkilöstö viihtyy ja heitä palkitaan. Muuten voi käydä niin, että yrityskaupasta ei hyödy kukaan.

HR4 tarjoaa palveluita, joilla yrityskauppa sujuu valmistelusta yhteiseen jatkoon saakka henkilöstö huomioiden ja osaamista vaalien. Näin yhdistynyt yritys voi olla enemmän kuin osiensa summa.

Ratkaisumme haasteeseesi

Henkilöstökokemuksen mittaaminen

Kun kaksi organisaatiota liittyy yhteen, tuo kumpikin osapuoli myötäjäisinä oman kulttuurinsa ja työnteon fiiliksen. Mittaamalla kummankin yrityksen henkilöstökokemusta sekä lähtötilanteessa että fuusion edetessä nähdään, miten henkilöstökokemus kehittyy ja vältetään yhteentörmäykset.

Fuusio on erikoistilanne, jossa johdolla on tyypillisesti kädet täynnä työtä. Siksi tärkeä HR-työ saattaa jäädä parin tiedotustilaisuuden varaan. Säännöllisesti tehtävä täsmällinen ja ytimekäs henkilöstökokemuksen mittauskysely auttaa pitämään hyvän työskentelyfiiliksen yllä ja varmistaa, ettei osaaminen karkaa talosta yrityskaupan bisneshyödyt mukanaan.

Kun kysely on tehty jo lähtötilanteessa, voidaan nähdä, onko jokin ongelma tullut ihmisten mukana vanhasta organisaatiosta vai onko fuusio itse synnyttänyt yhteentörmäyksen. Säännöllinen kysely on myös sisäisen viestinnän väline – varsinkin äänekkäälle vähemmistölle, jonka mielestä mikään ei ole koskaan hyvin. HR4:n henkilöstökokemuksen mittauspalvelu on faktoihin perustuva tapa hallita yrityskulttuurin muutosta ja nähdä, milloin pitää tehdä korjausliikkeitä.

Tutustu tarkemmin:

Johtamisen kehittäminen

Yrityskaupan yhteydessä usein kaikki energia menee kaupan valmisteluun, vaikka huomiota kannattaisi kiinnittää myös johtamisen kehittämiseen kaupan jälkeisen ajan vaatimuksia vastaavaksi. Muuten on riskinä kauppa, joka osoittautuukin tappiolliseksi vaikkapa kolmen vuoden kuluttua.

Moni yrityskauppaa toteuttava uskoo voivansa jatkaa samanlaisella johtamisella kuin ennenkin, ja ostettavan yrityksen tiimit vain sulautuvat ostajan kulttuuriin kuin taikaiskusta. Ikävä kyllä näin onnellisesti asiat harvoin ovat. Erityisen tärkeää on ottaa johtaminen suurennuslasin alle silloin, kun yritykset ovat taustoiltaan erilaisia – esimerkiksi tuotteita valmistava yritys ostaa ratkaisubisnekseen kuuluvan.

Jotta kaupasta saadaan toivottu hyöty irti, täytyy ylimmän johdon määritellä, millaista johtoa liiketoiminnan ja strategian tavoitteet vaativat, ja muokata kummankin yrityksen johtoa niiden mukaiseksi. Tavoitteiden läpivieminen vaatii myös tehokkaita muutosjohtamisen toimenpiteitä. Ilman johtamisen muutosta tuloksena voi olla huono työilmapiiri, kyräilyä ja spekulointia odotetun tuottavuuden asemasta.

HR4:n tarjoama johtamisen kehittämisen palvelu on erikoistilanteen konsultointia, jonka avulla yrityksesi purjehtii fuusion karikoista todennäköisemmin ehjin nahoin läpi.

Tutustu tarkemmin:

HR-palvelut

Kahden organisaation yhdistäminen luo tarpeen erilaisille muutoshankkeeseen liittyville tilapäisille HR-palveluille kuten informointi, YT-asiat ja viestintä. Näillä varmistetaan, että kaikki sujuu laillisesti ja viestitään oikein. Mutta entä sitten, kun arki alkaa?

Ensimmäinen kysymys on tietysti se, onko jompikumpi yrityksistä jo asiakkaamme. Silloin pystymme skaalaamaan jo tarjoamamme palvelut uutta organisaatiota vastaaviksi. Monia ongelmia voi myös välttää etukäteen ottamalla koko yrityskauppaan HR-näkökulma yleisen yritysjuridiikan lisäksi.

Kun fuusiota toteutetaan, on syytä miettiä alusta asti, miten uuden organisaation HR tulisi toteuttaa. HR4:n moniosaajatiimi voi olla tällöin tehokas ratkaisu. Palvelukonseptiimme on koottu alan parhaat käytännöt, jotka tukevat liiketoimintaasi vaikuttavimmalla mahdollisella tavalla. Näin sinulla on vähemmän murehdittavaa ja resurssejasi vapautuu johonkin muuhun.

Tutustu tarkemmin:

Profile picutre

Salme Aaltonen

Senior Consultant

Puhelinnumero:

+358 44 585 6588

Profile picutre

Riitta Moilanen

Senior Consultant

Puhelinnumero:

+358 40 707 4816

Voisiko ratkaisu olla jokin muu?

HR Due Diligence -arvioinnit

Due Diligence -arviointi eli kaupan kohteen ennakkotarkastus on tavallinen käytäntö yrityskaupan yhteydessä. Siinä ostettava yritys arvioidaan yleensä vain taloudellisen tilanteen ja liiketoiminnan kannalta, mutta nykyään on entistä tärkeämpää tuoda HR-näkökulma mukaan. Muuten on riskinä, että kauppa tuo mukanaan yllättäviä kustannuksia – tai peräti kutsun leivättömän pöydän ääreen.

HR Due Diligence -arviointi antaa kuvan mm. ostettavan yrityksen palkkatasosta, henkilökuntaeduista ja mahdollisista eläkekustannuksista. Myös olemassa olevien sopimuksien kustannusvaikutukset tutkitaan ja selvitetään henkilökunnan mahdolliset kilpailukiellot. Näin saadaan selville, tuoko kauppa mukanaan toivottua osaamista vai onko siirtyvällä henkilökunnalla sopimuksia, joita ei pystytä muuttamaan.

Ostettavalla yrityksellä voi myös olla esim. oikeusjuttu entisen työntekijän kanssa. Tällaiset selvitettävät asiat voivat vaikuttaa kauppahintaan tai jopa kaataa koko kaupan. Hyvin tehty ennakkoselvitys aiesopimuksen jälkeen antaa luotettavan kuvan henkilöstön kuluista ja siitä, mitä yrityksesi saa kaupan tai fuusion yhteydessä. Näin riskit vähenevät ja läpinäkyvyys kasvaa.