Henkilöstön suuri vaihtuvuus aiheuttaa yritykselle kustannuksia rekrytoinnin ja perehdytyksen myötä. Pahimmillaan heikko motivaatio johtaa työn laadun ja sitä kautta liiketoiminnan kärsimiseen. Mitä enemmän asiantuntemusta työ vaatii, sitä suurempi syy on pitää hyvä huoli henkilöstöstäsi.

Vastoin sitkeää luuloa monikaan ei vaihda työpaikkaa paremman palkan perässä, vaan todellinen syy on sopimaton työyhteisö tai huono esimiestyö. Toisinaan yrityksen johto kuvittelee tietävänsä, mikä tekijöitä motivoi, mutta tosiasiassa onkin autuaan pihalla alaistensa mielenliikkeistä.

HR4 auttaa sinua ymmärtämään, mitä työntekijöitäsi ajaa eteenpäin sekä kehittämään niin johtoa kuin työyhteisöäkin oikean tiedon perusteella arvailun sijaan.

Ratkaisumme haasteeseesi

Työyhteisön kehittäminen

Jos henkilöstösi ei sitoudu, on turha odotella myöskään maita kääntäviä innovaatioita. Ennen aikojaan työpaikkaa vaihtava tekijä merkitsee hukkaan mennyttä perehdytystä ja kenties pitkääkin koulutusta. Miten työyhteisöstä tehdään mahdollisimman toimiva?

Jos ihmiset huomaavat, että heistä pidetään aidosti huolta ja työyhteisöä tuetaan, he myös sitoutuvat. Työyhteisön tilan tutkimiseen sekä kehittämiseen on monia työkaluja: tutkimuksia, valmennuksia, kyselyitä ja työpajoja.

Työtovereilta tuleva vertaispalaute on myös tärkeä sitouttava tekijä. Varsinkin nuoremmat, paikkaansa työelämässä luovat työntekijät ovat onnellisia säännöllisestä palautteesta. 270 asteen palautetyökalun avulla jokainen voi arvioida omaa onnistumistaan ja kuulla työtovereidensa näkemyksen samoista kohdista.

Sitouttamisessa ei siis ole kysymys pelkistä bonuksista, vaan tunnetason kiintymisestä yritykseen. HR4 tarjoaa työkaluja, joilla pysyt perillä työympäristösi toimivuudesta ja pidät osaajasi talossa.

Tutustu tarkemmin:

Henkilöstökokemuksen mittaaminen

Kiistaton tosiasia on, että työpaikkaa vaihtaessa halutaan usein eroon nykyisestä pomosta tai työyhteisöstä. Käytäväpuheiden kuulostelua ja arvailua parempi mielialan ilmapuntari on henkilöstökokemuksen mittaaminen.

Moni yritys tutkii säännöllisesti asiakkaidensa tyytyväisyyttä, mutta henkilöstön tyytyväisyys jää arvailujen varaan. Joskus johdon ja henkilöstön käsitykset motivoivista tekijöistä voivat mennä kerta kaikkiaan ristiin. Vain mittaaminen antaa tietoa nykytilanteesta ja vertailukohdan kehitystoimien vaikuttavuuden tutkimiselle.

Perinteinen työtyytyväisyystutkimus on kaiken kerralla läpileikkaava ja harvoin toistuva – yleensä kerran vuodessa tai puolessa vuodessa. Sen lisäksi kannattaakin harkita vaikkapa joka kuukausi tehtäviä ketterämpiä ja kohdistetumpia mittauksia jotka pureutuvat henkilöstön kokemukseen työpaikastaan. Näin saadaan mahdolliset organisaation ja esimiestyön ongelmat nopeasti esiin ja niihin voidaan reagoida ripeästi.

HR4 on mittauksien suunnittelemisen, toteuttamisen ja analysoimisen asiantuntija. Jo pelkkä tutkiminen välittää henkilöstölle viestin välittämisestä, ja tuloksien tehokas hyödyntäminen auttaa kehittämään yritystäsi entistä houkuttelevammaksi työpaikaksi.

Tutustu tarkemmin:

Voisiko ratkaisu olla jokin muu?

Johdon 360-arvioinnit

Eri ihmiset motivoituvat eri asioista ja kaipaavat erilaista johtamista. Tyytymättömyys johtoon on usein syy vaihtaa työpaikkaa, joten henkilöstön tarpeet on syytä ottaa huomioon. Mutta kuinka?

Kuten kaikki työ, myös johtaminen kehittyy. Eri ihmisillä on erilaiset toiveet esimiestyöltä: toinen kaipaa sparrausta ja keskustelua antaakseen parhaan tuloksen, toinen taas arvostaa etäistä sähköpostijohtamista ja omissa oloissaan tekemistä. Johdon 360-arvioinnit näyttävät, missä ollaan onnistuttu ja mihin suuntaan kannattaa kehittyä.

Esimiehenkin on vaikea kehittää osaamistaan ilman palautetta. Kaikkien esimiestasojen 360-arviointi tuo jokaiselle esimiehelle henkilökohtaisen palautteen organisaation toiminnan kannalta tärkeistä asioista. Vuotuinen toisto ja vaikuttavuuden seuraaminen näyttävät, kuinka mahdolliset korjausliikkeet tehoavat.

HR4:n johdon 360-arvioinneilla teet kehitettävät asiat näkyviksi ja ohjaat kehitystoimenpiteet oikeaan paikkaan. Näin yrityksesi pysyy houkuttelevana työpaikkana innostuneille osaajille.