Tämän päivän osaamisella ei taata huomisen menestystä – sen on huomannut liiankin moni eilispäivän menestyjä. Hyvä HR-työ pitää yrityksesi hengen energisenä ja eteenpäin katsovana, mikä vuorostaan tuottaa hyvää asiakaskokemusta ja sen mukana lisää liiketoimintaa.

HR4 antaa käyttöösi työkalut kasvaa niin ulkoa kuin sisältäkin. Kasvava organisaatio vaatii jatkuvaa kehittämistä ja mittauksien ohjaamaa johtamista. Avullamme pidät niin henkilöstösi kuin asiakkaasikin tyytyväisinä kannattavan kasvun tiellä.

Ratkaisumme haasteeseesi

Asiakaskokemuksen mittaaminen

Hyvä henkilöstökokemus heijastuu aina hyvään asiakaskokemukseen, mikä johtaa myös kilpailuetuun ja parempaan tulokseen. Mutta millaista yrityksesi kanssa todella on asioida? Harhakuvitelmat asiakkaan tarpeista voivat johtaa kaupan menettämiseen. HR4:n laaja mittausosaaminen tuo käyttöösi selkeitä lukuja päätöksenteon tueksi.

Asiakaskokemus koostuu kolmesta osa-alueesta: mielikuvakokemus, joka on ennakkokäsitys yrityksestä, palvelusta tai tuotteesta, ostokokemus, jolloin yritys kohdataan ja käyttökokemus, jossa tuotetta tai palvelua käytetään. Jos nämä kokemukset ovat hyviä, on todennäköistä, että asiakas palaa. Mutta miten niitä mitataan?

Perinteinen asiakastutkimus katsoo ajassa taaksepäin: miten asiat ovat olleet. Asiakaskokemuksen mittaaminen kertoo, mitä teet juuri nyt oikein. Nämä kaksi näkökulmaa täydentävät toisiaan. Pelkkä tutkiminen ei silti riitä, vaan tuloksista pitää päätellä oikeat toimenpiteet.

HR4:n uniikki palvelukokonaisuus pystyy tarjoamaan mittauksen lisäksi palveluja ja ratkaisuja yrityksen kehittämiseen. Käyttämämme Customer Effort Score (CES) -mittaus antaa hyvän kuvan asioinnin vaivattomuudesta. Ja koska asiakkaiden käytöstä ei voi pahemmin määräillä, on hyvän asiakaskokemuksen avain omaan henkilöstöön vaikuttamisessa HR-työkaluilla.

Tutustu tarkemmin:

Henkilöstökokemuksen mittaaminen

Kun kerran henkilöstön kokemus linkittyy suoraan asiakkaan kokemukseen yrityksestäsi, niin mikset mittaisi näitä samanaikaisesti ja vertailukelpoisesti? HR4:n mittausosaamisella tunnistat, millä henkilöstöjohtamisen alueella luodaan hyvää asiakaskokemusta ja kannattavaa kasvua. 

Kun ihminen kohtaa ihmisen asiakasrajapinnassa, haluamme tutkia, mitä kohtaaminen pitää sisällään. Kun henkilöstösi tunne ja draivi vastaa yrityksesi strategiaa, on asiakaskokemuskin hyvä. Jos yrityksesi on päättänyt olla edelläkävijä tai mutkaton tai ketterä, kertoo henkilöstökokemuksen mittaus, onko henkilöstösi samalla sivulla. Väärien käsitysten varassa ohjaaminen johtaa nimittäin hitaalle, mutta varmalle kurssille päin seinää.

Mittaamalla voit selvittää, mikä henkilöstöäsi motivoi. Onko se kylmä käteinen vai vaikkapa älylliset haasteet? Kummassakaan ei ole mitään vikaa, mutta palkitsemisjärjestelmän täytyy olla ajan tasalla. Tai jos henkilöstösi kokee ketteryyden sijaan organisaation jäykkyyttä, niin mikä on syynä? Vallan ja vastuun epäsuhta, tiedonkulun ongelmat vai joku muu?

HR4 on muokannut henkilöstö- ja asiakastutkimuksen työkaluksi, joka tuottaa johtamiskelpoisia asioita. Niin asiakkaan kuin henkilöstönkin mittaaminen strategiaa vasten varmistaa, että yrityksesi antaa yhtenäisen kuvan sekä sisään- että ulospäin.

Tutustu tarkemmin:

Työyhteisön kehittäminen

Yritys ei kasva, ellei se kasvata inhimillistä pääomaa: osaajia ja osaamista. Ihmisten potentiaali ratkaisee, miten osaaminen saadaan käyttöön ja luotua sellaista osaamista, jolla menestytään tulevaisuudessa. Ilman jatkuvaa investointia kehittämiseen ei synny kasvua vaan supistumista.

Kun yritys kasvaa nopeasti, pitää ihmisten omaksua ripeästi uusia rooleja. Pikainen kehitys esimiestehtäviin tarjoaa positiivisen haasteen, mutta jokaisen taipumusten ja luontaisimpien roolien selvittäminen on tärkeää. Siihen on tarjolla myös työkaluja.

Kasvun kiireiden keskellä on tärkeää pysähtyä hetkeksi selvittämään, miten työyhteisö voi. Lyhyt ja ytimekäs pulssitutkimus kertoo nimensä mukaisesti sen, mitä henkilöstö juuri nyt ajattelee. Tuloksia purkamalla pystytään saman tien tekemään päätöksiä arjen kehittämiseen.

HR4 uskoo mittaamiseen ja tutkimiseen vaikuttavien päätösten perustana. Jos haluat tietää, mikä motivoi ja innostaa tekijöitäsi ja sitä kautta luo hyvää asiakaskokemusta ja kannattavaa kasvua, kannattaa ottaa mitattu tieto luulojen tilalle.

Tutustu tarkemmin:

Organisaation kehittäminen

Kun organisaation tavoitteena on kannattava kasvu, pitää miettiä, millä kriittisillä menestystekijöillä se luodaan. Ja mikä tärkeintä: mitä osaamista ja henkilöstöresursseja se vaatii? Organisaatio voi olla itse oman kasvunsa rajoitteena, mikäli tarvittavia henkilöstöinvestointeja ei tehdä.

Kasvu syntyy aina jonkin lisääntymisestä: tehokkuuden, osaamisen tai oikeanlaisen tekemisen. Jos organisaatio ei muutu, ei kasvuakaan kannata odotella. Jos tehdään jotain uutta, mitä vanhaa pitää tiputtaa pois? Tavoitteiden asettamisen ja palkitsemisen pitää tukea ajankäyttämisen priorisointia oikeisiin kohteisiin.

Jos haluat tekemisen muuttuvan organisaatiossa, ei niin tapahdu jos palkitsemisjärjestelmä tukee vanhoja tavoitteita. Siksi bonuksetkin on remontoitava, jos uusi päämäärä halutaan kaikille selkeäksi.

Onko yrityksesi valmis kasvuun? HR4 tarjoaa eväät organisaation muuttamiseen kasvua tukevaan suuntaan. Kun suorituksen johtaminen ja palkitsemisjärjestelmä muutetaan uusia tavoitteita vastaavaksi, on tie kannattavaan kasvuun auki.

Tutustu tarkemmin:

Voisiko ratkaisu olla jokin muu?

HR-palvelut

Yritys ja sen HR-osaamisen tarpeet eivät pysy muuttumattomina. Joskus henkilöstö kasvaa ja tarvitaan rekrytointiapua, välillä taas käydään YT-neuvotteluja. Kumpaankin suuntaan skaalautuva HR-palvelu on joustava yrityksen kasvun turvaaja.

Ostetuilla HR-palveluilla varaudut muuttuviin tilanteisiin, joita kannattavan kasvun etsiminen tuo tullessaan. Strategiat muuttuvat, jokin osa yrityksestä voi kasvaa ja toinen supistua. Silloin pitää miettiä, mitä HR-palveluita liiketoiminta tarvitsee tarjotakseen jatkuvasti hyvää asiakaskokemusta.
Kasvun vaiheesta riippuu vaikkapa se, onko HR-työn painopiste suorituksenohjaamisen ja johdon tukemisessa vai esimerkiksi automaation kehittämisessä. HR4:n palvelukonseptiin on koottu alan parhaat käytännöt, jotka tukevat liiketoimintaasi vaikuttavimmalla mahdollisella tavalla. Järkiperäinen ja tehokas HR-työ on helppoa, kun muuttuviin tilanteisiin on tarjolla moniosaajatiimimme asiantuntevaa tukea.