Tämän päivän yritys toimii entistä enemmän verkostoituneessa maailmassa, jossa erilaiset sidosryhmät kulttuureineen ja tarpeineen kohtaavat toisensa. Hyvälle yhteistyölle sidosryhmien kanssa ei siis ole vaihtoehtoja.

Tutkimalla, mittaamalla ja kehittämällä toimintaasi löydät ja poistat sidostyhmäyhteistyön pullonkaulat ja kehität innostavaa yhteistyötä. HR4 tarjoaa käyttöösi työkaluja sujuvaan yhteispeliin niin ulkoisten kuin sisäistenkin sidosryhmien kanssa.

Ratkaisumme haasteeseesi

Sidosryhmämittaukset

Moni yritys mittaa henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyttä, mutta entäpä muut sidosryhmät? Sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien mielikuvia tutkimalla saat laajan ja ennakkokuvitelmista vapaan kuvan organisaatiostasi ja sen vahvuuksista. 

Se, millaista yrityksessäsi on olla töissä, heijastuu myös sidosryhmien kokemukseen. Henkilöstöä tutkimalla voit saada kuvan siitä, missä yrityksesi menee, mutta sidosryhmämittaus on peili, joka kertoo suhteesta muuhun maailmaan. Ilman ulkopuolista näkemystä yritykselle voi syntyä esimerkiksi vääristynyt kuva asemastaan markkinoilla.

Miten organisaatiossa tapahtuneet muutokset tai henkilöstövaihdokset vaikuttavat alihankkijoiden, median tai kilpailijoiden kuvaan yrityksestäsi? Onko muutos pitkäkestoinen vai hetkellinen? HR4:n vahva tutkimusosaaminen auttaa sinua korvaamaan luulot tiedolla. Ottamalla kaiken hyödyn sekä ulkoisesta että sisäisestä mittaamisesta voit kehittää yritystäsi kannattavan kasvun suuntaan.

Tutustu tarkemmin:

Johtamisen kehittäminen

Kehitys vie kohti monimutkaistuvaa johtamista eri sidosryhmien huomioimisineen. Esimerkiksi rakennusalalla suurin osa toimijoista on erilaisia aliurakoitsijoita. Miten verkostojohtamisesta saa innostavaa, tehokasta ja energisoivaa?

Sidosryhmien – tai minkä tahansa – johtamisen keskiössä on itsensä johtaminen; on vaikea johtaa muita, jos oma pakka on sekaisin. Seuraavana tulee toiminnan johtaminen eli operatiivinen tekeminen ja resursointi. Johtamistaidot joutuvat kuitenkin todella puntariin vasta suunnannäyttämisessä ja strategian viemisessä käytäntöön.

Energia- ja potentiaalijohtaminen lähtee ihmisten ja yritysten erilaisuuden ymmärtämisestä ja näiden vahvuuksien löytämisestä. Oikealla määrällä autonomiaa ja vaikutusmahdollisuuksia jokainen osallinen kokee työnsä merkitykselliseksi ja innostavaksi.  Näin kaikkien energia ohjautuu yhteisen päämäärän hyväksi.

Jotkut harvat ovat synnynnäisiä johtajia, mutta jokainen voi oppia paremmaksi organisaationsa tuella. HR4 auttaa yritystäsi kehittämään johtamistaan verkostoituvan maailman vaatimaan suuntaan sekä kehittymään, osaamaan ja oppimaan.

Tutustu tarkemmin:

Voisiko ratkaisu olla jokin muu?

Hallitustyön kehittäminen

Yrityksesi hallitus on yksi tärkeä sidosryhmä muiden joukossa. Sidosryhmäyhteistyö asiakkaihin ja kumppaneihin on tärkeä kehitettävä, mutta hallituksen ja johdon välinen yhteistyö vaikuttaa suoraan yrityksen menestykseen.

Sujuva yhteistyö hallituksen kanssa ei ole aina mikään itsestäänselvyys. Usein hallitus on esimerkiksi liian operatiivinen strategiatyön sijaan. Mutta aihe on sen verran herkkä, että ongelmien esille nostaminen voi johtaa melkoisiin turpakäräjiin. Fiksu tapa nostaa pulmat käsittelyyn on kysely, jolla jokainen voi laatia itsearvion yhteistyön laadusta. Tästä on helpompi jatkaa.

Esimerkki huomaamattomasta sidosryhmäyhteistyön ongelmasta on johtoryhmä, jolla on kyllä hyvät henkilösuhteet hallituksen kanssa, mutta tuloksena ei synny kuin pino taaksepäin katsovia raportteja tehokkaamman ajankäytön ja oleellisempien asioiden (budjettipoikkeamat yms.) miettimisen asemasta.

Hyvä hallitus on sopivalla tavalla haastava, sopivalla tavalla tukeva voimavara yrityksen johtoryhmälle. HR4 auttaa yritystäsi kehittämään yhteistyötä tutkimalla lähtötilanne ja miettimällä sen pohjalta jatkotoimenpiteitä. Näin saat hallitusyhteistyöstä parhaan vastineen käytetyille resursseille.

Tutustu tarkemmin:

Johtoryhmätyön kehittäminen