Kun yritys tekee merkittävän suunnanmuutoksen ja strategian keskiöön nousee uusi asia, on jokaisella työntekijällä oikeus tietää, mitä sen toteuttaminen edellyttää juuri häneltä. Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin arjen pienistä valinnoista.

HR4 tarjoaa ratkaisuja, jotka auttavat strategiaa siirtymään johtoryhmän päästä koko yritystä koskeviksi, pysyviksi käytännöiksi mm. esimiestyön avulla. Myös strategian toteutumista niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin mielestä on syytä seurata mittauksilla. Vain näin nähdään toimenpiteiden todellinen vaikutus ja osataan ohjata muutosta oikeaan suuntaan.

Ratkaisumme haasteeseesi

Johtamisen kehittäminen

Jos strategiaa muutetaan, on oleellista pohtia myös sitä, tukevatko johtaminen sekä organisaation rakenteet uutta strategiaa. Esimiestyö on ratkaisevassa roolissa, kun uuden strategian merkitys pitää saada jokaisen tekijän mieleen.

HR4 auttaa kehittämään johtamista uuden strategian mukaiseksi esimerkiksi johtoryhmän kanssa pidettävillä työpajoilla.

Näissä pohditaan, millaisella johtamisella strategiaa tuetaan ja tarkastellaan sitä vaikkapa yrityksen arvoja vasten. Muilla esimiestasoilla myös keskustelut, valmennukset ja henkilökohtainen coaching tuovat kaikille selvyyden siitä, mitä uuden strategian mukainen toiminta on käytännön valinnoissa.

Strateginen muutos vaikuttaa parhaimmillaan koko johtamiskulttuuriin. Jos uusi strategia esimerkiksi painottaa edelläkävijyyttä, voi olla tarpeen uusia hierarkkisia johtamisen rakenteita avoimemmilla, jotta kaikkien ideat tulevat kuulluksi.

Siksi johtamisen kehittämisen pitäisi aina kulkea käsi kädessä strategisen muutoksen kanssa.

Tutustu tarkemmin:

Voisiko ratkaisu olla jokin muu?

Asiakaskeskeisen organisaation analyysi Promenade One

Strategian muuttuessa on tärkeää tietää, mitkä yrityksen rakenteet tukevat tai jarruttavat uutta strategiaa, ja miten strategia toteutuu niin asiakkaan kuin henkilöstönkin mielestä. Arvailun sijaan 360 Promenade One -mittaus tuottaa totuudenmukaista ja käyttökelpoista tietoa päätöksenteon tueksi. 

Promenade One -mittauksessa analyysidata yhdistyy niin asiakkaan kuin henkilöstönkin tunnekokemuksen ymmärtämiseen ja vahvistamiseen – koska hyvä asiakaskokemus syntyy hyvästä henkilöstökokemuksesta. Mitä tapahtuu asiakkaan arvostamissa ja hyvää tulosta takovissa yksiköissä? Mitkä ovat niiden päätöksenteon rakenteet? Mittaamalla yksiköitä rinnakkain nähdään, mistä menestys muodostuu.

Kun strategista muutosta pannaan käytäntöön, on tutkimustieto korvaamatonta. Mittaamalla asiakkaan ja henkilöstön kokemusta rinnakkain nähdään, mikä muutos vie tavoiteltuun suuntaan, ja onko yrityksen haluama muutos myös asiakkaan mielen mukainen. HR4:n Promenade One auttaa muuttamaan koko yrityksen kulttuuria asiakaskeskeisempään suuntaan.

Tutustu tarkemmin: