Valmennuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä esimiesroolista ja sen vastuista. Valmennuksessa saat työkaluja ja taitoja hallita erilaisia esimiestilanteita sekä lisää ideoita osallistavaan vuorovaikutukseen. Lisäät myös itsetuntemustasi ja kasvat esimiehenä.

Arvostettu valmennus

Osallistujat ovat antaneet Avoimelle esimiesvalmennuksellemme huippuarvosanoja. Valmennettavien antaman palautteen keskiarvo on peräti 4,63 asteikolla 1-5.
Osallistujien palautteita:

 • Hyvät harjoitukset, hyvä ja tiivis kokonaisuus.
 • Käytännön esimerkit; riittävän monipuolisesti ja käsiteltiin myös oman ajattelun kautta.
 • Taitava paketti esimiehen tehtävistä ja vastuista. Esimerkkitapaukset olivat hyviä!
 • Sain hyviä vinkkejä tuleviin kehityskeskusteluihin.
 • Asiantuntevat ja innostavat valmentajat!

Valmennuspäivät syksyllä 2017

 • Esimiehen rooli, tehtävät ja vastuut 20.9.2017
 • Esimies suunnannäyttäjänä 24.10.2017
 • Esimiehen itsetuntemus ja ihmisten johtaminen 29.11.2017

Valmennussisältö

Esimiehen rooli, tehtävät ja vastuut

 • Esimiestyön tarkoitus ja tehtävät
 • Esimiehen rooli työnantajan edustajana
 • Työnantajan työnjohto-oikeus
 • Työlainsäädännön viitekehys ja soveltamisjärjestys
 • Työsuhdeasiat esimiehen näkökulmasta
 • Esimiehen juridiset vastuut


Esimies suunnannäyttäjänä

 • Yrityksen strategia ja tavoitteet näkyviksi esimiestyön kautta
 • Miten suoritusta johdetaan käytännössä
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Osaamisen kehittämisen tukeminen


Esimiehen itsetuntemus ja ihmisten johtaminen

 • Itsetuntemus – avain esimiehenä kehittymiseen
 • DISC-analyysi: luontainen toimintatapa
 • Miten erilaisuus näkyy johtamisessa?
 • Valmentava johtamisote ihmisten johtamisessa
 • Valmentavan esimiehen taidot

Valmennus nopeuttaa esimiehen kykyä ottaa haltuun roolin tehtävät mielekkäästi ja hallitusti. Lisäksi se parantaa esimiehen kykyä saavuttaa asetetut tavoitteet ja kasvattaa yrityksen tuottavuutta hyvän esimiestyön kautta.

Valmentajat

Valmennuksista vastaavat HR4:n omat kokeneet, toistuvasti kiittävää palautetta saaneet konsultit. 

Hinta ja ehdot

 • Valmennuspäivien hinta 690 € / henkilö / päivä (alv 0%).
 • Hinta sisältää
 • Hinta sisältää valmennusmateriaalit, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan sekä kolmannen päivän osalta henkilökohtaisen DISC-analyysin.

Muut ehdot

 • Osallistujamäärä enimmillään on noin 16 henkilöä / päivä.
 • Peruutusehdot: myöhemmin kuin 14 päivää ennen valmennuspäivää tulleista peruutuksista sekä poisjäänneistä ilman peruutusta veloitetaan 100 % valmennuspäivän hinnasta.

Optiona

 • Henkilökohtainen coaching 650 € / tapaaminen (alv 0%), neljän tapaamisen kokonaisuus.
 • 360-esimiesarviointi 1 150 € / arvioitava.
 • Koko valmennuspaketin ostaja (360-arvointi, coaching ja valmennukset) saa yhteensä 300 € alennuksen kokonaisuudesta.

Kesto ja sijainti

 • Valmennukset ovat kokopäiväisiä (klo 9.00 – 16.00) ja sisältävät aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.
 • Valmennus järjestetään Espoon toimipisteessämme: Derby Business Park, Tarvonsalmenkatu 15, 02600 Espoo.

Toimi nopeasti, paikkoja on rajoitetusti!