Lannistaako ainainen kehittämiskohteiden ruotiminen?

Onneksi henkilöstötutkimuksen tuloksia voi käsitellä myös innostavasti! Kun edellisen kerran käsittelitte tiimissäsi henkilöstötutkimuksen tuloksia, lähtikö huoneesta innostunut, täynnä energiaa ja motivaatiota muutokseen omaava porukka? Vai poistuiko huoneesta jo valmiiksi kaikesta edessä olevasta kehittämistyöstä lannistunut – ja pahimmassa tapauksessa vielä syyllisten etsimisen takia riitaantunut lauma? Henkilöstötutkimuksen avulla voidaan nostaa tärkeitä asioita keskusteluun. Muttei ole yhdentekevää, miten … Continued

Meidän täytyy muuttua itsemme ja asiakkaidemme vuoksi – neljä keinoa onnistuneeseen muutokseen

Vanha klisee ”muutos on jatkuvaa”, on ollut työelämässä totta jo pitkään, mutta noussut taas ”otsikoihin”. Työelämä muuttuu jatkuvasti, mutta ei se ole mitään uutta. Itse puhun mieluummin siitä miksi halutaan muuttua ja miten muutosta saadaan aikaan. Henkilöstöjohtaminen on tullut pitkän matkan 1960-luvun hallinnon rationalisoinnin ajasta 2010-luvun innostavan kulttuurin luomisen ja johtamisen aikakaudelle, jota on tituleerattua … Continued

”Minusta on moneksi” – työnhakuvalmennus

Uusi vuosi ja uudet tuulet?  Näinhän se on. Monelle uusi vuosi on uuden hyvän elämän aloittamista – viisi kiloa pois kesäksi, lisää liikuntaa ja puolimaraton tähtäimeen. Enemmän läsnäoloa ja laatuaikaa perheen kanssa jne. Annetaan erilaisia uuden vuoden lupauksia tarkoituksena tehdä tulevasta vuodesta itselle ja läheisille entistä parempi vuosi. Mitä jos uusi vuosi tuokin mukanaan muutoksia, … Continued

Sivustahuutelu ei ole palautteenantamista

Palautteenanto ja vastaanotto voi toisinaan pelottaa. Pelätään huonoja arvosanoja. Podetaan kympin oppilaan syndroomaa. Oikein käsiteltynä palaute kuitenkin palkitsee ruhtinaallisesti, niin antajansa kuin ottajansakin. Palautetta onkin syytä oppia ottamaan vastaan ja antamaan eteenpäin – piti siitä tai ei. Toisinaan palautetta pelätään myös organisaatiotasolla. Mieluummin toivotaan, että asiat etenevät omalla painollaan. Pelätään huonoja arvosanoja ja niistä aiheutuvia … Continued

Kun pelkkä käyttöoppaan postitus ei riitä

HR-järjestelmä tuo esimiehille mahdollisuuden olla lähellä työntekijöiden arkea ja mm. raportoida itsenäisesti esimiesrooliin kuuluvia, usein lakisääteisiäkin asioita. Kun järjestelmä on viety esimiestasolle kokonaisvaltaisesti lisää tämä esimiesten sitoutumista ja innostusta huolehtia alaisten asioista. Tehokas HR-järjestelmä mahdollistaa paremman alaissuhteen, kun tieto on avointa ja kaikkien osapuolten saatavilla. Käyttöönoton ja jatkuvan käytön tilanteessa esimies kaipaa kuitenkin tukea arjessa, … Continued

Hyvinvoiva työyhteisö – jokaisesta työyhteisökehittäjä

Mihin vaakakuppi kallistuu aamulla töihin tullessa? Onko aivan arpapeliä millainen päivästä tulee vai pelkäätkö, ettei avain käy enää edes lukkoon saapuessasi? Aamun fiilikseen voi vaikuttaa moni asia – tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä, töissä odottava työyhteisö tai työn sisällöllinen merkityksellisyys. Parhaimmillaan töiden alkaessa olet virkistynyt vapaa-ajalla, odotat innolla päivän haasteita ja hymyilet, kun kohtaat työkaverit. … Continued

Kumpi on työssäsi tarpeellisempi: kello vai kompassi?

Miten ratkaistaan johtamisen haasteet työvoiman monikulttuuristuessa ja polarisoituessa erilaisiin ikäryhmiin? Miten yksiköiden ja tiimien johtamisessa huomioidaan työn ja vapaa-ajan välisen raja-aidan häviäminen? Entä jos tiimin jäsenet työskentelevät eri aikavyöhykkeillä ja virtuaalitiimeissä? Miten eettisyyden ja yritysvastuullisuuden vaateiden lisääntyminen tulisi huomioida johtamisessa? Ja miten varmistetaan henkilöstötyön kustannusten jatkuva tehostaminen? Henkilöstöjohtajan työssä tällaisten asioiden pohtiminen on nykyään arkipäivää. … Continued

HR:n arvontuotannon logiikka

Kustannustehokkaat prosessit ovat henkilöstötoiminnon arvontuotannon perusta. Koska hallinnollinen henkilöstötyö on HR-toiminnon kivijalka, voisi asiaa tarkemmin pohtimatta olettaa, että tämä osa henkilöstötoiminnoista on jo vuosien saatossa otettu tukevasti haltuun.  Taloudellinen taantuma, kilpailun jatkuva kiristyminen sekä toimintaympäristön muutokset lisäävät kuitenkin henkilöstötyön kustannustehokkuuden vaatimuksia. Siksi henkilöstötoiminnon tulee olla hereillä ja etsiä jatkuvasti uusia kustannustehokkuuden lähteitä. HR:n tuottamaa arvoa … Continued

Henkilöstötoiminto on yrityksen sykkivä sydän

Henkilöstötoiminto on tukitoiminto, jonka tehtävänä on muiden tukitoimintojen tavoin tukea yrityksen liiketoimintatavoitteiden toteutumista. Huolimatta vähän vaisulta kuulostavalta tukifunktion roolista, henkilöstötoiminto on yrityksen sykkivä sydän, jolla on rajapinta lähes kaikkeen siihen mitä yrityksessä tapahtuu. Henkilöstö on edelleen erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tärkein voimavara yrityksen menestyksen perustuessa ammattitaitoisen, motivoituneen ja sitoutuneen henkilöstön työpanokseen. Henkilöstötoiminnon toiminnan aikajänne … Continued

Kun ”vain täällä töissä olemisen”-mentaliteetti ei riitä

Vastuunottoa ja vastuullisuutta peräänkuulutetaan tämän päivän työelämässä ehkä enemmän kuin mitään muuta työelämätaitoa. Ei ole enää tehtäviä joissa riittäisi ”vain täällä töissä olemisen”-mentaliteetti. Hyvä niin, sillä käyttämällä omia kykyjämme ja olemalla hyödyksi yhteisöllemme voimme hyvin. Johtamisen järjestelmien tulee olla paikallaan, jotta organisaatiossa työskentelevät ihmiset voivat kasvaa täyteen potentiaaliinsa myös vastuunottamisen suhteen. Yksilöt voivat keskittyä heidän … Continued

Kiinnitätkö riittävästi huomiota työkavereiden onnistumisiin ja yleisiin fiiliksiin?

Ilmiöitä ajassamme: kolmevuotiaat taaperot eivät puhu, vanhemmat somettavat, naapurityöpisteeltä laitetaan meili viereiselle työpisteelle, WhatsApp-viestit singahtelevat ilmoille. Valmennustilaisuuden 40 osallistujan lisäksi Twitterin kautta tavoitettiin vähintään 200 muuta ihmistä. Kaikki tämä liittyy vuorovaikutukseen ja sen eri puoliin. Vuorovaikutustaidot, niin digiviestinnässä kuin kasvotusten tapahtuvassa ovat keskeisiä työelämätaitoja, joita tarvitsemme joka päivä. Meille tarjoutuu toistuvasti tilaisuuksia, joissa voimme kehittyä … Continued

Itsesi johtaminen, tärkein työelämätaitosi

Jatkuvasta uudistumisesta on tullut organisaatioille elinehto yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa. Uudistumista tulisi tapahtua organisaation kaikilla tasoilla. Tulevaisuudentutkijat painottavat yksilön uudistumisen yhteydessä mm. itsensä johtamisen, jatkuvan itsensä kehittämisen, ongelmanratkaisukykyn, sosiaalisten taitojen sekä medialukutaidon kasvavaa merkitystä tulevaisuuden työelämässä.  Mutta kenen agendalla uudistumisen pitäisi olla – johdon, esimiesten, työyhteisöjen vai jokaisen yksittäisen henkilöstön jäsenen? Organisaation toimintaa kehittäessä törmää usein johdon toiveeseen … Continued

Vaali kannustuksen kulttuuria

Arvosta. Kannusta. Kiitä. Innostavan työilmapiirin kulmakivet ovat yksinkertaiset, mutta välttämättömät sisäisen työmotivaation edistämiseksi työyhteisössä. Kiitos tuottaa iloa ja energiaa Työyhteisö voi liekittää jäseniään innostumaan arvostamalla. Työyhteisö koostuu kuitenkin yksilöistä, joten jokaisen on kannettava kortensa kekoon ja otettava vastuuta innostavan työilmapiirin rakentamisesta. Toisten kanssa on helppoa rakentaa hyvää fiilistä, joidenkin kanssa joutuu tekemään vähän enemmän töitä … Continued

Tuunaa työtäsi innostavammaksi!

Voit saada uutta imua työhösi tuunaamalla työn sisältöä tai löytämällä uusia näkökulmia työhösi. Kun keskityt työsi myönteisiin puoliin, huomaat positiiviset asiat helpommin – ja päinvastoin. Hyödynnä luontainen vireystasosi Jos olet aamuvirkku, päivärytmin ajoittaminen vireystilan mukaan helpottaa töiden sujumista. Aamuvirkun suunnittelutaidot ja luovuus kukkivat parhaimmin useimmiten aamupäivisin. Laskutus, tapaamisten organisointi ja vastaavat rutiinit kannattaa jättää iltapäivään. … Continued

Innostus on kestävää tehokkuutta!

Varsinkin taloudellisesti heikkoina aikoina puhutaan paljon tuottavuudesta ja tehokkuudesta. Kaikkea pitäisi tehostaa eli tehdä enemmän vähemmillä resursseilla. Usein ei kuitenkaan huomioida sitä miten, millä fiiliksellä tai mistä kumpuavalla energialla ja motivaatiolla toimintaa pitäisi tehostaa. Kuitenkin sillä, tekeekö työtä verenmaku suussa puurtaen vai työn imussa intoa puhkuen onkin suuri merkitys juuri tehokkuudelle. Innostunut työntekijä rakentaa tulevaisuutta … Continued

Pienistä teoista suuri parannus työhyvinvointiin

Johtajuuden murroksesta on puhuttu jo pitkään, mutta murros ei vaikuta vain johtajiin ja esimiehiin. Se koskettaa meitä kaikkia. Ehkä emme vielä edes ymmärrä, miten suurta murrosta elämme. Jos työpaikoilla halutaan saada aikaan pysyviä tuloksia, on kehitettävä koko henkilöstöä. Pelkät esimiesvalmennukset eivät riitä. Asiat eivät tapahdu sormia napsauttamalla, mutta suunnitelmallisella toiminnalla haluttu tahtotila saadaan vietyä läpi … Continued