Mitä perinteisen suorituksen johtamisen tilalle?

Kehityskeskustelujen hyödyllisyys ja nykyisen suorituksen johtamisen mallin toimivuus on kyseenalaistettu monissa organisaatioissa.   Accenturen globaalin tutkimuksen mukaan vain alle kolmannes (29 %) vastaajista koki, että heidän nykyinen suorituksen johtamisen toimintamallinsa tukee liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Kuitenkin edelleen lähes kaikki esimiehet (94 %) uskovat, että oikeanlaisella suorituksen johtamisella on merkittävä vaikutus liiketoiminnan tuloksellisuuteen. Myös 89 % työntekijöistä … Continued

Kolikon toista puolta valmentamassa

Sain vastikään käydä 360-palautekeskusteluja asiakkaamme esimiesten ja projektipäälliköiden kanssa. Parhaimmat arviot kyseisen yrityksen esimiehet ja projektipäälliköt saivat valmentavasta johtamistavasta. Jatkokeskusteluissa kävimme heidän kanssaan yhdessä läpi, miten valmentava johtaminen näkyy oikeasti heidän arjessaan, valinnoissaan ja kohtaamisissaan työntekijöiden kanssa. Keskustelut eivät tuottaneet pettymystä: moni näkemäni ja kuulemani asia tuki palautteiden tulosta. Lähtökohta, jossa esimiestyössä koetaan onnistumista vasta … Continued

Muutos onnistuu yhdessä tekemällä ja oivaltamalla

Digitalisaatiosta ja uudesta teknologiasta puhutaan joka paikassa. Oletko ajan hermolla? ”Face, Twitter ja Insta” ovat jo vanhoja juttuja. Oletko jo ”Snäpissä”? Vievätkö robotit työpaikkamme? Paljonko some syö perheen yhteistä aikaa? Digitalisaatio on monella tapaa läsnä työssä ja vapaa-ajalla. Varmasti lähes joka työpaikalla on otettu uusia teknologioita käyttöön viime vuosina, useampiakin. Moni on saanut vähintään kehotuksen … Continued

Avoin ja lojaali johtamiskulttuuri luo pohjan keskustelevalle YT-prosessille

YT-neuvotteluiden aikaansaannoksena näkyy usein lähinnä yleisen hämmennyksen lisääntyminen, kyynisyyden kasvu ja yhteisen päämäärän hämärtyminen. Mistä tämä johtuu? Useimmiten pohjatyötä ei ole tehty kunnolla. Huolellisesti suunniteltuna ja toteutettuna ajoissa käynnistetty YT-prosessi ei ole henkilöstöä pelotteleva peikko, vaan onnistuneen muutoksen työkalu. Kuusi viikkoa on pitkä aika hukattavaksi odotellen, että kaikki YT-aamukamman piikit saadaan katkaistua. Ihmettelyn ja sormella … Continued

”Kulttuuri syö strategian aamupalaksi”– erityisesti johtamiskulttuurilla on merkitystä miten strategisissa tavoitteissa onnistutaan

Innovatiivisuus, ketteryys, asiakaslähtöisyys, itseohjautuvuus, digitalisaatio – sanoja, joita vilisee yritysten strategioissa ja joiden uskotaan tuovan menestystä yritysten välisessä kilpailussa. Haetaan toimintaan uudistumiskykyä ja aitoa asiakaskeskeisyyttä. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä halutaan olla kehityksen kärjessä  – edelläkävijöitä. Tahtotila on siis olemassa ja suunta selvillä – ei muuta kuin tieto strategisista tavoitteista koko organisaatioon ja kohti menestystä. Kuulostaa yksinkertaiselta, … Continued

Huipputiimien dynamiikkaa – heijastuuko tiimin sisäinen maailma asiakkaan kokemukseen?

Konsultin roolissa ei voi olla huomaamatta, että tiimit ja tiimityö ovat jälleen ajankohtaisia. Yhä useampi asiakas kokeilee etäjohdettuja tai itseohjautuvia tiimejä. Sisäisen yhteistyön merkitys strategian toteuttamisessa on noussut puheenaiheeksi niin johtoryhmissä kuin toteuttavalla tasollakin. ”Ilman yhteistyötä emme vain selviä tästä”, totesi eräskin valmennettava kun tarkasteltiin yrityksen uusinta strategiaa ja tulevaisuuden visiota. Painopiste kehittämisessä onkin vähitellen … Continued

Meidän täytyy muuttua itsemme ja asiakkaidemme vuoksi – neljä keinoa onnistuneeseen muutokseen

Vanha klisee ”muutos on jatkuvaa”, on ollut työelämässä totta jo pitkään, mutta noussut taas ”otsikoihin”. Työelämä muuttuu jatkuvasti, mutta ei se ole mitään uutta. Itse puhun mieluummin siitä miksi halutaan muuttua ja miten muutosta saadaan aikaan. Henkilöstöjohtaminen on tullut pitkän matkan 1960-luvun hallinnon rationalisoinnin ajasta 2010-luvun innostavan kulttuurin luomisen ja johtamisen aikakaudelle, jota on tituleerattua … Continued

Kuinka kahdesta organisaatiosta leivotaan yksi

Kun kahdesta organisaatiosta leivotaan yksi, voi lopputuloksena olla kahden toimintakulttuurin sota tai sopu. Erilaisten toimintakulttuurien yhteensovittaminen ei tapahdu toivotaan, toivotaan -asenteella. Lopputulos riippuu siitä, miten transformaatiota johdetaan ja millä asenteella. Toimintakulttuurien yhdistäminen ei nimittäin vain tapahdu, se tehdään. Kun luodaan uuttaa organisaatiota kahdesta vanhasta, toimintakulttuurien taloudellista arvoa on vaikea määritellä. Siksipä usein yhdistymisiä suunniteltaessa toimintakulttuurien … Continued

Kannustaminen on digitalisaation edellytys

”Kuka oli mielestänne paras opettaja ja miksi?” kysyin, kun kokoonnuimme luokkakavereideni kanssa 10 vuotta lukiosta valmistumisen jälkeen. Hetken pohdinnan jälkeen päädyimme matematiikan opettajaamme. Perusteluina oli, että hän jaksoi aina kannustaa meitä. Hän uskoi kykyymme oppia, vaikka oma usko olisikin ollut koetuksella ja keksi tarvittaessa aina jonkin uuden tavan jäsentää asia siten, että kaikki ymmärsivät sen. … Continued

Sivustahuutelu ei ole palautteenantamista

Palautteenanto ja vastaanotto voi toisinaan pelottaa. Pelätään huonoja arvosanoja. Podetaan kympin oppilaan syndroomaa. Oikein käsiteltynä palaute kuitenkin palkitsee ruhtinaallisesti, niin antajansa kuin ottajansakin. Palautetta onkin syytä oppia ottamaan vastaan ja antamaan eteenpäin – piti siitä tai ei. Toisinaan palautetta pelätään myös organisaatiotasolla. Mieluummin toivotaan, että asiat etenevät omalla painollaan. Pelätään huonoja arvosanoja ja niistä aiheutuvia … Continued

Pulssista mittaa, pilkkomalla ketteryyttä?

Asiakkaan sana on laki. Ja asiakkaan sanaahan kuunnellaan. Mutta henkilöstökyselyissä henkilöstö jää usein lainsuojattoman asemaan erityisesti palautteenantamisen osalta. Valitettavan usein henkilöstön palautteelle ei anneta samaa painoarvoa kuin asiakaspalautteelle. Mitäpä jos henkilöstötutkimuksen yhteydessä sovellettaisiinkin asiakastutkimuksen parhaita oppeja ja käytäntöjä? Asiakastutkimusten puolella on selvästi vahvempi traditio jatkuvan palautteen keräämisessä. Palautteen avulla mitataan, kuinka hyvin asiakaslupaukset lunastetaan. Tarvittaessa … Continued

Viisas esimies jakaa johtajuutta

    Vastoin sitkeää luuloa monikaan ei vaihda työpaikkaa paremman palkan perässä, vaan todellinen syy on sopimaton työyhteisö tai huono esimiestyö. Toisinaan yrityksen johto kuvittelee tietävänsä, mikä tekijöitä motivoi, mutta tosiasiassa onkin autuaan pihalla alaistensa mielenliikkeistä. Ei ole kuitenkaan mielekästä tyytyä osoittamaan syyttävällä sormella esimiehiä. On ymmärrettävä vaikuttaa lähtökohtiin, joista moni esimies tänä päivänä tehtäväänsä … Continued

Hallitsetko järjestelmän vai hallitseeko järjestelmä sinua?

Yrityksissä uusitaan tietojärjestelmiä asioiden hoidon helpottamiseksi ja historiatiedon säilymisen varmistamiseksi. Mutta maltetaanko uuden tietojärjestelmän käyttöönottotilanteessa miettiä myös kokonaisuutta, nähdä aidot mahdollisuudet kehittää ja tehostaa toimintaa? Ainoastaan hyvä tietojärjestelmä ei auta yrityksen arjessa. Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto luo yritykselle mahdollisuuden uudistaa ja muuttaa käytäntöjä, mutta tämä vaatii aktiivista kyseenalaistamista ja kiinnostusta uuteen toimintamaliin. Uusi järjestelmä tuodaan tukemaan … Continued

Strategisten osaamisten tunnistaminen ei ole erillään HR:stä

Organisaation strategisia osaamisia ovat ne henkilö- tai organisaatiotason osaamiset, joita tarvitaan strategian johtamisessa käytännön toimenpiteiksi. Strategisella osaamisella varmistetaan organisaation menestyminen ja kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Strategisten osaamisten määrittäminen ja osaamisen johtaminen on keskeinen osa organisaation strategista johtamista ja siten jokaisen johtoryhmäläisen ja esimiehen vastuulla.  HR:llä on keskeinen rooli osaamisten määrittämisessä ja fasilitaattorina toimimisessa, mutta tämä ei … Continued

Onko aika ajanut kehityskeskustelujen ohi?

Tämän kevään asiakaskohtaamissa on noussut yksi teema yli muiden: kehityskeskustelut. Kyllä – eletään perinteistä kehityskeskusteluaikaa, mutta – keskusteluja ei ole synnyttänyt pelkkä ajankohta vaan ennemminkin kysymys: ovatko perinteiset kehityskeskustelut tulleet jo tiensä päähän nopeasti muuttuvassa maailmassa? Vastaus on kyllä ja ei. Edelläkävijäorganisaatiolle, joissa uudistumiskyky ja ketteryys ovat keskiössä, ei kerran vuodessa tapahtuva suunnannäyttäminen enää riitä. … Continued

Matkalla kohti ennakoivaa henkilöstöjohtajuutta kaikkea ei kannata tehdä itse

Suomessa on vallinnut pitkään itse tekemisen kulttuuri, mutta pikkuhiljaa aktiivisuus palvelujen ostoon on lisääntynyt ja olemme nousseet palvelujen kuluttajina keskivertoeurooppalaisen tasolle. Pääsyy yritysten välisiin palveluostoihin taitaa edelleen olla kustannushyödyn tavoittelu, mutta parhaisiin tuloksiin päästään silloin kun ulkoistamisella tavoitellaan laaja-alaisempia ja monipuolisempia hyötyjä. Verkostoituminen alan parhaiden kumppaneiden avulla mahdollistaa entistä laajempien kokonaisuuksien hallitsemisen, mikä puolestaan vapauttaa … Continued

Henkilöstötutkimus – minne menet?

Vuosittaisen henkilöstötutkimuksen suunnittelu on jälleen useissa yrityksissä käynnissä. Samaan aikaan saattaa viritä keskustelu siitä, mitä edellisen tutkimuksen pohjalta lähdettiin tekemään – vai tehtiinkö sittenkään mitään? Tutkimuksen hyödyntäminen ja tutkimuksesta johdettavat kehittämishankkeet ovat yleensä se vaikein osuus tutkimusprojektissa. Tutkimustieto itsessään ei vielä auta, vaan sitä on myös osattava tulkita ja hyödyntää. Jokaisen henkilöstötutkimuksen rakentaminen tulisi aloittaa … Continued

Miten strategisten osaamisten määrittely kannattaa toteuttaa?

Strategisten osaamisten määrittämisessä keskeistä on vuoropuhelu johdon ja muun organisaation välillä.  Mutta tulisiko myös asiakkaat tai verkostokumppanit osallistaa keskusteluun tulevaisuudessa tarvittavista osaamisista?  Tulevaisuudessa entistä isommassa roolissa yrityksen asiakaspalvelussa ja palvelutuotannossa ovat yhteistyökumppanit ja alihankkijat sekä asiakkaat itse. Siten on löydettävä keinot myös siihen, miten heidän osaamista johdetaan ja miten heidät osallistetaan strategisten osaamisten määrittelyyn. Mutta miten … Continued

Ovatko osaamiskartoitukset turhia?

HR on käynnistänyt koko organisaation kattavan osaamiskartoituskäytännön, mutta se ei ole lopulta johtanut mihinkään. Kuulostaako tutulta? Jos osaamiskeskustelut koetaan liian epämääräisinä – tai liian yksityiskohtaisina ja raskaina sekä niistä saatava tulokset laihoina – ei niihin olla valmiita käyttämään aikaa. Mutta miten voidaan johtaa organisaation osaamisen kehittymistä, jos osaamiskeskusteluja ei käydä lainkaan? Vaarana on, että osaaminen … Continued

Yksi kaikkien alojen asiantuntija vai moniosaava tiimi?

Laittaisitko huippuunsa hiotun maalivahdin keskushyökkääjäksi lätkässä? Pitääkö pakin hallita erotuomarin ja valmentajan hommatkin? Niinpä. Kuten jääkiekossa on eri rooleja, tarvitaan liiketoiminnan johdossakin erilaista osaamista yrityksen elinkaaren eri vaiheissa ja tehtävissä. Liiketoiminnan yhtenä työkaluna on henkilöstötyö (HR), jolla silläkin on omat erikoisalueensa. Olennaista on tunnistaa, minkälaista kompetenssia tarvitaan missäkin liiketoiminnan kehitysvaiheessa ja kuinka paljon, jotta HR voi … Continued

Onnistunut yt-prosessi näkyy viivan alla

Valitettavan usein yt-prosessia ja sen jälkeisiä toimenpiteitä toteutettaessa taloon jäävät henkilöt tuntuvat unohtuvan sivuosaan; huomaamatta jää, että juuri he ovat muutoksen keskiössä ja yrityksen tuloksentekijöitä tulevaisuudessa. Epäonnistuessaan yt-prosessi tarkoittaa myös vähintään 8-10 viikon epätietoisuuden ja pysähtyneisyyden aikaa, liiketoiminnallista tyhjäkäyntiä. Onnistunut yt-prosessi sen sijaan näkyy positiivisesti viivan alla ja luo perustan yrityksen paremmalle huomiselle. Henkilöstö on onnistuneen … Continued

Organisaatiodesignin avulla edelläkävijäksi

Haasteellinen yleinen markkinatilanne voi syksyn pimeydessä tehdä yrityksen arjen pyörittämisestä raskasta. On kuitenkin syytä pitää kirkkaana mielessä, että tulevaisuussuuntautuneisuus ja organisaation kehittäminen matalasuhdanteidenkin aikana on pitkällä aikavälillä yrityksille hyödyksi. Ainoastaan proaktiivisesti tulevaisuuden olosuhteisiin sopeutuvalla organisaatiolla on edessään parempi huominen! Organisaatiot tulisi suunnitella uudenlaisiin tilanteisiin helposti muotoutuviksi. Liiketoimintaympäristöjen murrokset vaativat yrityksiltä jatkuvaa mukautumista. Organisaation designia tulee muotoilla tarpeen … Continued

Osta fiksusti: henkilöstötyöllä tulosta

Ovatko kustannukset yleisin syy, minkä vuoksi yritysjohto harkitsee HR:n ulkoistamista ja palveluna ostamista? Vai onko yhä useammin ulkoistamisessa kysymys muistakin asioista? Mitä haluat saada aikaan? HR:n painopistealueiden tulisi aina pohjautua liiketoimintastrategiaan. Kun yrityksen strategia muuttuu, HR:n toimintamallienkin tulisi muuttua. Eri tilanteissa vaaditaan erilaisia ratkaisuja ja palveluja. Oleellista on siis ymmärtää: mitä tavoitellaan liiketoiminnassa? Mikä on … Continued

Oletko uskomusjohtaja vai innostaja?

Kannustaminen ja kiitos merkitsevät paljon hyvän meiningin luomisessa. Innostavassa ilmapiirissä on olennaista kiinnittää huomio nimenomaan hyviin asioihin eikä heikommalla tolalla oleviin. Tunne ihmisesi, johda yksilöitä Innostava esimies on kiinnostunut tiimistään ja johtaa yksilöllisesti sen jäseniä. Kiinnostusta voi osoittaa monella tavalla. Kysy, missä työntekijä on onnistunut viikon aikana ja minkä vuoksi hän katsoo onnistuneensa. Mitä hän … Continued

Tekemisen meininkiä sisäistä motivaatiota buustaamalla

Ympäristö, joka tukee työntekijän omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden tunteita synnyttää sisäistä motivaatiota. Sisäinen motivaatio edistää vuorostaan tehtävään sitoutumista sekä parantaa suoritusta, luovuutta ja sinnikkyyttä. Autonomia auttaa asiakasta Omaehtoisuus työssä toteutuu, kun ihmisellä on tunne, että hän on vapaa päättämään tekemisistään. Työntekijä nauttii itse työstä ja/tai tuntee arvostavansa niitä päämääriä, joita työn tekeminen edistää. Työnantajalta omaehtoisuuden … Continued

Ovatko johtamisen toimintatavat kunnossa?

Nykyisin organisaatiot kohtaavat valtavasti muutoksia. Joskus on haastavaa tietää tarkalleen, mikä on henkilöstöasioiden todellinen tila. Ovatko johtamisen toimintatavat kunnossa ja viranomaisten edellyttämät henkilöstösuunnitelmat tehty? Yrityksillä on paljon henkilöstöä koskevia vastuita, jotka tulevat useista eri laeista. Velvoitteiden laiminlyöminen aiheuttaa kustannus- ja henkilöstöriskejä sekä voi vaarantaa työnantajakuvan. Aikana, jolloin yritykset kilpailevat hyvistä työntekijöistä ennalta ehkäisevä toiminta on … Continued

Työsuhdekysymysten riskit hallintaan

Maanantaiaamu. Toimitusjohtajan tarkoituksena oli aloittaa työviikko keskittyen johtoryhmän kanssa liiketoiminnan suunnitteluun, jotta yritys pärjäisi yhä kiristyvässä markkinaympäristössä. Esimies piipahti kuitenkin kertomaan, että pitkään jatkuneet ongelmat erään tiimiläisen kanssa olivat aamulla kärjistyneet lopullisesti. Yhtiö joutuisi nyt pikaisesti selvittämään mahdollisuudet työsuhteen päättämiseen. Loppupäivä meni asiaa selvitellessä – seuraavana päivänäkin oli vielä epäselvää, miten haastavan tilanteen kanssa olisi … Continued

Oikea fiilis näkyy viivan alla

Meillä oli Sirotan kanssa yhteinen aamiaistilaisuus Hotel Kämpin peilisalissa viikko sitten. Kutsuimme kiinnostavia ihmisiä kuuntelemaan ja keskustelemaan työntekijöiden elinkaaresta ja tiedon hyödyntämisen haasteista HR:n muuttuvassa pelikentässä. Mitä tarkoittaa Big Data? Minun mielestäni ei yhtään mitään, ellei sitä rajaa johonkin kontekstiin. Maailma on täynnä tietoa, mutta businessta sillä tekevät ne, jotka osaavat käsitellä sitä oikealla tavalla. … Continued

Työnantajakuva rakennetaan avoimella johtamiskulttuurilla

Avoin ja läpinäkyvä johtamiskulttuuri on vahva perusta vetovoimaiselle maineelle työnantajana. Hyvä työnantaja arvostaa johtamista ammattina ja rakentaa toimintamallit, joiden avulla esimiehet voivat kantaa johtamisvastuunsa työyhteisössä ja kehittää vastuullisella tavalla organisaation toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa. Jos johtamisen perusta ei ole kunnossa, viestinnällinen viherpesu ei nykypäivänä enää riitä pelastamaan mainetta. Tavoitellun kuvan on perustuttava todellisuuteen. Aito johtamiskokemus … Continued