Suomalainen työväestö on stressaantunutta. Jokainen meistä voi varmasti samaistua kiireen, deadlinejen paukkumisen ja liiallisen työkuorman aiheuttamaan tilanteeseen, joka saa aikaan ahdistuksen tunteen. Pahimmillaan stressi ja negatiiviset tuntemukset johtavat esimerkiksi sairauspoissaolojen lukumäärän kasvuun. Tämän vuoksi onkin ensiarvoisen tärkeää tunnistaa stressi ajoissa ja muuttaa omia toimintatapojansa vähemmän kuormittavaksi.

Pieni lohdutuksen sana jokaiselle stressaajalle: Työstä aiheutuva stressi ei ole aina ainoastaan negatiivisena nähtävä asia – päinvastoin usein pieni stressi pikemminkin auttaa ponnistelemaan parempiin suorituksiin ja tuloksiin. Oleellista onkin tunnistaa, milloin oma stressi taso on liian korkea liian pitkään. Stressiä voi ja pitääkin hallita itse. Jokaisella on mahdollisuus muuttaa omia toimintatapojaan ja tehdä asioita toisin.

Sairaspoissaoloja ja työtehottumuutta

Stressi näkyy myös työnantajalle esimerkiksi juuri sairauspoissaoloina tai työtehottomuutena. Myös työnantajan tulee osata puuttua ajoissa työntekijöiden koettuun stressiin, sillä työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen tulisi olla yrityksen ykkösprioriteettina. Tärkeitä olisi osata ennaltaehkäistä työstä johtuvaa stressiä ja antaa työntekijälle keinoja hallita omaa työskentelyään, niin että se olisi vähemmän kuormittavaa. Työyhteisön jaksaminen on kuitenkin loppupelissä kaikkien vastuulla – sanonta kaveria ei jätetä pätee hyvin tähän. Jokaisen velvollisuutena on oman jaksamisen lisäksi pitää huoli siitä, että myös työkaveri voi hyvin. Työnantaja voi tukea työntekijöiden jaksamista sekä organisoimalla työt oikein että myös esimerkiksi pitämällä huolen yksilöiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, vaikkapa liikuntaan kannustamisella.

Työnantaja voi tukea työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista monilla tavoin.

Organisaatio voi tukea työntekijöitään muun muassa antamalla vapautta ja joustavuutta työskentelyyn. Esimerkiksi etätyön mahdollisuus ja liukuvampi työaika mahdollistavat työntekijälle autonomian tunteen sovittaa työnteko joustavammin omaan elämäntilanteeseen sopivaksi. Lisäksi työnantaja voi kehityskeskustelujen avulla luoda työntekijöihin avoimen vuorovaikutussuhteen ja varhaisella välittämisellä ongelmat havaitaan ajoissa ennen kuin stressi ja kuormitus ovat kasvaneet liian suuriksi. Siksi olisikin hyvä, että keskustelut käytäisiin esimerkiksi kuukausittain, jotta todella ollaan tietoisia sen hetkisestä työtilanteesta ja yksilön jaksamisesta.

5 vinkkiä stressin selättämiseen ja hallintaan:

1. Aikatauluta työtehtävät, luo itsellesi hallinan tunne.

2. Erota työ ja vapaa-aika toisistaan

3. Tunnista asiat, jotka aiheuttavat stressiä

4. Uskalla puhua muiden kanssa, kun stressi meinaa saada yliotteen

5. Huolehdi hyvinvoinnistasi – elämä on paljon muutakin kuin vain työn suorittamista!