Vastoin sitkeää luuloa monikaan ei vaihda työpaikkaa paremman palkan perässä, vaan todellinen syy on sopimaton työyhteisö tai huono esimiestyö. Toisinaan yrityksen johto kuvittelee tietävänsä, mikä tekijöitä motivoi, mutta tosiasiassa onkin autuaan pihalla alaistensa mielenliikkeistä.

Ei ole kuitenkaan mielekästä tyytyä osoittamaan syyttävällä sormella esimiehiä. On ymmärrettävä vaikuttaa lähtökohtiin, joista moni esimies tänä päivänä tehtäväänsä ponnistaa. Esimiesroolihan saattaa pahimmillaan rakentua asiantuntijatyön oheen lähes huomaamatta ilman, että tuplarooliin on varattu riittäviä resursseja. Samalla esimiehet kuitenkin tasapainoilevat tuottavuuspaineiden sekä alaisten ja ylimmän johdon kasvavien odotusten kanssa.

Työelämän muutokset ja monimuotoistuminen edellyttävät esimiehiltä entistä vahvempaa valmentavaa otetta oman tiimin osaamisen systemaattiseksi kehittämiseksi ja alaisten sitouttamiseksi. Esimiehen kannattaa opetella alaistensa yksilölliset motivaatiotekijät. Vaikka palkkakehitykseen lähimmällä esimiehellä voi olla rajalliset vaikuttamiskeinot,  muihin palkitsemiseen liittyviin asioihin esimiehellä on paljon mahdollisuuksia. Parhaimman tuloksen esimies saa antamalla tiimijäsenille mahdollisuuden käyttää omaa osaamistaan mahdollisimman monipuolisesti kehittäen taitojaan organisaatiota hyödyttävällä tavalla.

Loppujen lopuksi esimiestyön perustan muodostaa esimiehen kyky johtaa itseään. Vasta sen jälkeen esimiehen on mahdollista ohjata tiiminsä toimintaa strategian toteutumiseksi ja innostaa sen jäseniä entistä parempiin suorituksiin. Yhä syklisempi, erilaisista projekteista koostuva työ vaatii tekijöiltään sopeutumista uusiin rooleihin erilaisissa tiimeissä. Samaa sopetutumiskykyä vaaditaan myös esimiehiltä.

Jaetussa johtajuudessa johtajan rooli muuttuu ja sitä vaihdetaan tarpeen mukaan. Jaettuun johtajuuteen johtamisfilosofiansa perustavassa organisaatiossa yksi taitava esimies ei vielä kesää tee, vaan jokainen esimies tuntee roolinsa ja osaa sopeuttaa rooliaan tilanteen vaatimalla tavalla. Myös yhteistyön sujuvuus ja avoimuus esimiesten kesken vaikuttaa suuresti onnistumisen mahdollisuuksiin. Jaetulla johtajuudella on paljon annettavaa tulevaisuuden organisaatioille yhä verkottuvammassa maailmassa.

Pyöräilykilpailuissa joukkue maksimoi nopeuden vaihtamalla joukkueen vetäjää tasaisin väliajoin pitkin taipaletta. Joukkuetta yhdistää yhteinen tavoite, maaliviivan ylittäminen joukkueena. Pyöräilystä tuttu jaettu johtajuus toimii myös työelämässä, kunhan sille annetaan mahdollisuus ja rakennetaan suotuisat olosuhteet.
Pyöräilykilpailuissa joukkue maksimoi nopeuden vaihtamalla joukkueen vetäjää tasaisin väliajoin pitkin taipaletta. Joukkuetta yhdistää yhteinen tavoite, maaliviivan ylittäminen joukkueena. Pyöräilystä tuttu jaettu johtajuus toimii myös työelämässä, kunhan sille annetaan mahdollisuus ja rakennetaan suotuisat olosuhteet.