Henkilöstöpäättäjän työssä yhä monimutkaisempien asioiden pohtiminen on nykyään arkipäivää:

  • Miten ratkaistaan johtamisen haasteet työvoiman monikulttuuristuessa ja polarisoituessa erilaisiin ikäryhmiin? 
  • Miten yksiköiden ja tiimien johtamisessa huomioidaan työn ja vapaa-ajan välisen raja-aidan häviäminen?
  • Entä jos tiimin jäsenet työskentelevät eri aikavyöhykkeillä ja virtuaalitiimeissä?

Näihin monimutkaisiin asioihin ei ole helppoja vastauksia. Helppojen vastauksien sijaan tarjoamme oivalluttavaa analyysia työelämän muutoksiin liittyen 20 minuutin tietoiskun aikana.